Företagares arbetsvillkor och arbetsvillkorets giltighet

För att medlemstiden i Företagarkassan ska kunna räknas med i arbetsvillkoret ska företagsverksamheten enligt lag vara väsentlig till sin omfattning. Verksamheten är väsentlig till sin omfattning när arbetsinkomsten som ligger till grund för företagarens lagstadgade pensionsförsäkring (för FöPL-försäkrade den fastställda inkomsten) är minst 14 803 € per år. Läs mera: Företagares arbetsvillkor.

Arbetsvillkoret uppfylls efter 15 månaders företagsverksamhet och kassamedlemskap. Arbetsvillkoret måste uppfyllas under en granskningsperiod på 48 månader omedelbart före arbetslösheten. I arbetsvillkoret beaktas arbetsperioder på minst fyra månader. Varje period kan räknas i arbetsvillkoret bara en gång.

Ovannämnda granskningsperiod på 4 år kan förlängas med högst 7 år, t.ex. på grund av moderskapsledighet, vårdledighet, sjukledighet, studier eller deltidspension (läs mera). För ovannämnda tidsperioder kan du ansöka om nedsatt medlemsavgift.

Arbetspensionsavgifterna ska vara betalda för att tiden ska kunna räknas med i arbetsvillkoret. Frivilliga pensionsförsäkringar räknas inte med.

Om du samtidigt arbetar som löntagare och företagare, ska du försäkra dig enligt huvudsyssla i Företagarkassan eller en löntagarkassa.

Om du har blivit medlem i Företagarkassan direkt efter ditt medlemskap i en löntagarkassa kan du ha rätt till oavbrutet arbetslöshetsskydd. Rätt till s.k. efterskydd gäller högst 18 månader efter företagsverksamhetens början. Du kan läsa mer om efterskyddsdagpenning.

När du får socialförmåner

Under tidsperioder då du får sjukdagpenning eller delsjukdagpenning tjänar du inte in företagares arbetsvillkor. Enligt huvudregeln tjänas arbetsvillkoret inte heller in när du får moderskaps-/faderskaps-/föräldradagpenning, sköter ett barn under 3 år eller studerar på heltid. Då kan du ansöka om nedsatt medlemsavgift.

Enligt huvudregeln kan man tjäna in sitt arbetsvillkor när man arbetar som företagare och har ikraftvarande FöPL-, LFöPL- eller ArPL-försäkring. Kontakta Företagarkassan angående möjligheten att tjäna in arbetsvillkor medan du får delinvalidpension, partiellt rehabiliteringsstöd, stöd för hemvård, studiestöd eller stipendium, och när du arbetar som närståendevårdare eller familjevårdare. Medan du får delsjukdagpenning kan du inte tjäna in företagares arbetsvillkor.

Arbetsvillkorets giltighet

För att behålla ditt intjänade arbetsvillkor ska du betala medlemsavgift enligt försäkringsnivå eller ansöka om nedsatt medlemsavgift.

Utan i lag fastställd godtagbar orsak kan man vara otillgänglig på arbetsmarknaden högst sex månader utan att förlora sin rätt till arbetslöshetsdagpenning. Rätten gäller både intjänat arbetsvillkor och återstående dagpenningasdagar. Läs här om när man betraktas vara tillgänglig på arbetsmarknaden och när man betraktas ha godtagbar orsak att vara otillgänglig på arbetsmarknaden.