Aktuellt


29.12.2023 Artiklar, Informationsblad
Riksdagen har godkänt ändringarna i utkomstskyddet
18.12.2023 Artiklar, Informationsblad
År 2024 är minimiarbetsinkomsten 14 803 €/år
04.08.2022 Artiklar, Informationsblad
Dagpenningen stiger från och med 1.8.2022
24.11.2021 Artiklar, Informationsblad
Företagarkassans medlemsavgift sänks
16.07.2021 Artiklar, Företagarberättelse
Laura Salonen är Finlands modigaste företagare
16.02.2021 Artiklar, Blogg
Kassan klarade det första coronaåret
26.01.2021 Artiklar, Informationsblad
Inkomstdagpenningens beskattning 2021
17.06.2020 Informationsblad
SYT heter nu Företagarkassan
17.12.2019 Artiklar, Informationsblad
Aktiveringsmodellen slopas 1.1.2020
11.02.2019 Artiklar, Informationsblad
SYT och AYT utreder möjligheter till fusion
06.02.2017 Artiklar
Beskattning av förmånen