Inkomstdagpenningen hjälpte då företagandet tog slut

Kuvassa Tom Löf

Tom Löf inledde sin företagarkarriär 1995 som kioskhandelsman i Vörå.  Där sålde han typiska kioskprodukter, som tidningar, godis, läskedrycker med mera. De första åren var han enda arbetaren i företaget.

Efter ett par års företagande föreslog hans bokförare, Kaj grannas, att han skulle ansluta sej till företagarnas arbetslöshetskassa. Den erfarna bokföraren visste hur sårbar företagaren kan vara om affärerna inte går som planerat. Kalkylerna visade också, att medlemskapet var förhållandevis förmånligt. För enbart några hundra euron i året kunde man märkbart höja FPA:s grunddagpenning.

Verksamheten utvidgades – och förtvinade

Några år efter grundandet av företaget blev det möjligt för Löf att utvidga sin verksamhet. Han hyrde en större affärslokal, grundade ett cafe’ och tog dessutom över kommunens enda bokhandel.  Verksamheten blomstrade i många år och Löf kunde även anställa utomstående arbetskraft.

Nedkörningen av bokhandel inleddes då kommunen började köpa skolböckerna från en annan leverantör. Några år efter att bokhandel stängts var verksamheten sådan, att Löf ensam skötte kafeterian sju dagar i veckan. Det blev helt enkelt för tungt, så då en köpare hittades 2016 var Löf redo att sälja sitt företag och dess lager på förlust.

– jag var helt slut fysiskt och psykiskt, minns Löf. Den sommaren blev det många och långa stunder på golfbanan, jag spelade och samlade krafter.

Dagpenningen gav tid för rehabilitering

Tack vare den inkomstrelaterade dagpenningen behövde Löf inte fundera på de ekonomiska problemen efter att företagandet upphört, utan kunde koncentrera sej på att återhämta sej från överansträngningen. Då hösten kom var han redan i det skicket, att han började fundera på att aktivt söka jobb och återvända till arbetslivet, trots att han på den tiden kunde lyft arbetslöshetspeng upp till 500 dagar.

Efteråt har Löf många gånger med värme tänkt på sin nu redan bortgångne bokförare. Om han inte hade föreslagit, att Löf skall ansluta sej till företagarens arbetslöshetskassa, så hade han förmodligen aldrig gjort det.

– förbluffande många företagare lämnar sin utkomst oförsäkrad och tänker inte på vad som händer om företagandet av någon anledning inte bär sej. Jag rekommenderar nog medlemskap i företagarkassan åt alla företagare.

Tillbaks till kundserviceyrket

Efter att i ett år varit arbetslös återvände Löf till arbetslivet. Han är nu försäljare i Vasa, närmare bestämt i R-kiosken i Dragnäsbäck och som den sociala person han är njuter han av kundserviceyrket lika mycket som under sina år som kioskföretagare. Han är nöjd med sitt jobb som anställd av annan.

– Jag gör det här jobbet fortfarande som om det vore egen firma men är samtidigt glad över att inte behöva bära bekymren över företagets finanser. För mej räcker det att jag gör mitt kundservice- och försäljningsarbete så bra jag bara kan.

Text: Johanna Haveri