År 2024 är minimiarbetsinkomsten 14 803 €/år

Kuvituskuva, kädet ja sininen paita

År 2024 är den lägsta möjliga årsarbetsinkomsten i pensionsförsäkringen som tjänar in företagares arbetsvillkor 14 803 euro. År 2023 var miniminivån 14 088 €/år. 

Om din FöPL-inkomst understiger den nedre gränsen på 14 803 euro för arbetslöshetsersättning på grund av en skillnad i avrundningsregeln mellan pensionsförsäkringsbolaget och kassan, kommer detta inte att påverka din arbetslöshetsersättning.