Riksdagen har godkänt ändringarna i utkomstskyddet

Keltainen rakennus

Riksdagen har godkänt en lagändring som skär ner utkomstskyddets omfattning och begränsar rätten till förmån. En del av ändringarna träder i kraft i början av år 2024, medan andra börjar påverka förmånernas omfattning och rätten till förmån senare under årets gång.

Det är fråga om den första av två lagändringshelheter som påverkar utkomstskyddet. En andra regeringsproposition som påverkar utkomstskyddet ska överlämnas i februari 2024. Den senare lagändringshelheten medför att man inför nivågradering för dagpenningar och slopar åldersrelaterade undantag.

Självrisktiden förlängs i början av januari

Lagändringen medför att självrisktiden förlängs från fem dagar till sju dagar. Självrisktid avser antalet dagar i början av arbetslösheten, för vilka ingen inkomstrelaterad dagpenning betalas.

Även semesterersättningen börjar påverka rätten till inkomstrelaterad dagpenning från och med januari. Har du alltså tagit emot heltidsanställning som fortgår över två veckor och anställningen upphör, periodiseras utbetalad semesterersättning.

Periodisering av semesterersättning och självrisktid löper inte parallellt. Självrisktiden börjar när den eventuella periodiseringen av semesterersättning har löpt ut.

Barnförhöjningar och skyddsdel slopas i april

Betalning av utkomstskyddets barnförhöjning slutar i början av april. Nästa år betalas alltså barnförhöjning endast för januari till mars.

I början av april slopas och skyddsdelen på 300 euro i förvärvsinkomst. Skyddsdelen avser att man som mottagare av utkomstskydd kan förtjäna 300 euro utan att lön eller förtagarinkomst påverkar dagpenningen. När lagändringen har trätt i kraft minskar arbetsinkomsten utkomstskyddet med 50 cent per euro för hela förvärvsinkomstens del.

Utkomstskyddets indexhöjning slopas

Riksdagen har också godkänt en lagändring som medför att indexhöjningarna fryses för åren 2024-2027. I samband med det inkomstrelaterade utkomstskyddet betyder det här att utkomstskyddets grunddel och vändpunkt förblir på 2023 nivå.

Så här träder lagändringarna i kraft:

Självrisktiden är sju dagar ifall självrisktiden börjar 1.1.2024 eller senare.

Semesterersättning förhindrar betalning av inkomstdagpenning för en viss tid, ifall semesterersättning betalas på grund av arbetsförhållande som har slutat 1.1.2024 eller senare.

Ingen barnförhöjning betalas för arbetslöshetsdagar som infaller 1.4.2024 eller senare.

Ingen skyddsdel beaktas vid uträkning av dagpenning, ifall ansökningsperioden för dagpenning börjar 1.4.2024 eller senare.

Barnförhöjningens belopp sänks 1.1.2024

I år gjordes en extra höjning i utkomstskyddets barnförhöjning. Den här extra höjningen slopas i början av 2024.

Riksdagen har godkänt en lagändring som medför att indexhöjningarna fryses till för åren 2024-2027. Av den här anledningen görs ingen sedvanlig indexhöjning i barnförhöjningarna i början av året. Betalning av barnförhöjning slopas helt 1.4.2024.

Barnförhöjning/dag år 2023Barnförhöjning/dag 1.1.-31.3.2024Barnförhöjning/dag fr.o.m. 1.4.2024
1 barn7,01 €5,84 €
2 barn10,29 €8,57 €
3 eller flera barn13,26 €11,05 €