Företagarkassans medlemsavgift förblir oförändrad

Kuvassa Merja Jokinen

Företagarkassans medlemsavgift för nästa år ändras inte, även om kassan förutser att förmånsutgifterna kommer att stiga nästa på grund av det osäkra världsläget. Medlemsavgiften är 2,1 % av årsarbetsinkomstens 5 800 euro överskridande del.

Enligt kassachef Merja Jokinen är det möjligt att hålla medlemsavgiften oförändrad eftersom Företagarkassan långsiktigt har säkrat kassans stabila ekonomi.

”Vi har arbetat systematiskt för att kunna stärka kassans soliditet till en sådan nivå att överraskande ökning i arbetslöshet på kort sikt inte utgör tryck på att höja medlemsavgiften. Vi är glada över att kunna bibehålla vår nuvarande medlemsavgiftsnivå i det här osäkra världsläget”, säger Jokinen.

Enligt Jokinen har arbetslösheten bland Företagarkassans medlemmar avtagit i betydande omfattning jämfört med föregående år.

” I oktober betalade Företagarkassan inkomstdagpenning till 651 medlemmar, d.v.s. arbetslöshetsgraden för våra medlemmars del var 2,3 %.  I oktober förra året betalade vi dagpenning till 860 medlemmar. Tills vidare har vi inte fått några uppgifter som skulle tyda på försvårat läge inom företagarbranschen, men jag är ändå lite oroad över vad nästa år eventuellt kan föra med sig. Hög inflation, stigande räntor och höga elpriser samt svagare tillförlitlighet bland konsumenter brukar normalt leda till recession. ”Vi uppskattar att förmånsavgifterna kommer att öka ca 12 % nästa år jämfört med vad de är i år”, säger Jokinen.

Företagarkassans medlemsavgift är en årsavgift som årligen fastställs av Finansinspektionen. Minimiårsarbetsinkomsten (Företagares FöPL/LFöPL-årsarbetsinkomst eller delägares ArPL-årslön) som år 2023 tjänar in företagares arbetsvillkor är 14 088 € per år, och då är den skatteavdragsgilla medlemsavgiften nästa år 174,05 €, d.v.s. 14,50 € per månad.