Vår telefonrådgivning är stängd den 28.9.2022

test

Företagarkassans telefonrådgivning är stängd den 28.9.2022. Vi betjänar normalt från och med 29.9.2022 kl. 9.

Dagpenningen stiger från och med 1.8.2022

test

1.8.2022 görs en extra indexjustering som berör till folkpensionsindex bundna sociala trygghetsförmåner. På grund av detta stiger bland annat dagpenningens belopp från 34,50 euro till 35,72 euro.

Den här extra justeringen berör förutom grunddagpenningen också beloppen för grunddagpenningens förhöjningsdel, arbetsmarknadsstödet, arbetsmarknadsstödets förhöjningsdel och barnförhöjningarna. Så stiger också beloppen för inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning, alterneringsersättning, startpenning och rörlighetsunderstöd. Indexjusteringen höjer alltså beloppet för grunddelen som motsvarar grunddagpenningen, med hjälp av vilken också inkomstdagpenningen beräknas.

Indexjusteringar görs vanligen vid årsskiftet. I våras godkände riksdagen emellertid ett lagförslag som medför att till folkpensionsindex bundna socialförmåner höjs med 3,5 % nu i augusti. Syftet med den här extra indexjusteringen är att trygga förmånstagares betalningsförmåga under tilltagande inflation.

Tabellen nedan visar hur förmånernas nivåer, belopp och avdrag ändras från och med början av augusti. Mera information finns t.ex. på statsrådets webbsidor.

Förbättringarna som påverkar självrisktid och företagares arbetsmarknadsstöd godkända

test

Riksdagen har tagit beslut om temporära ändringar i lagen om utkomstskydd för arbetslösa. I enlighet med ändringarna betalas utkomstskydd från och med första arbetslöshetsdagen, alltså utan 5 dagars ersättningslös självrisktid. FPA kan dessutom betala arbetsmarknadsstöd till företagare under pågående företagsverksamhet.

Lagändringarna påverkar förmånsrätten under tidsperioden 1.1.-28.2.2022.

Självrisktid

I enlighet med lagändringen startar betalningen av inkomstdagpenning från och med första arbetslöshetsdagen, alltså utan fem dagars ersättningslös självrisktid. Normalt tillämpas vid arbetslöshetens början en självrisktid på fem dagar, under vilken inget utkomstskydd betalas. Arbetar personen i fråga delvis löper självrisktiden utgående från arbetslöshets- och permitteringsdagarna.

Ändringen som påverkar självrisktiden tillämpas ifall självrisktidens första dag infaller under tidsperioden 1.1.-28.2.2022.

Man ska beakta att ändringen inte berör situationer, där självrisktiden har börjat redan i december eller tidigare, även om en del av självrisktiden infaller i januari och februari. Likaså kan utkomstskydd också betalas under självrisktid som infaller i mars eller senare, så länge den första självriskdagen har varit inom februari.

Företagares arbetsmarknadsstöd

I enlighet med lagändringen kan företagare få arbetsmarknadsstöd från FPA, ifall inkomsterna från företagsverksamheten har minskat på grund av coronan. Förutsättning för beviljande av arbetsmarknadsstöd är att gränsinkomsten 1 104 euro per månad per person som arbetar i företaget i företagarställning uppfylls.

Förmån kan betalas retroaktivt

Har arbetslösheten börjat 1.1.2022 är det möjligt att personen i fråga redan har fått sitt första beslut om inkomstdagpenning. I samband med beslutet kunde man då inte betala förmån under självrisktiden, eftersom lagändringens behandling har varit på gång. Återstående ersättning för självrisktiden betalas när lagändringen har fastställts. Arbetslöshetskassorna ombesörjer automatiskt retroaktiva betalningar utan särskild begäran.

Vår telefonrådgivning är stängd den 23.12.2021 till 28.12.2021

test

Företagarkassans telefonrådgivning är stängd den 23.12.2021 till 28.12.2021. Vi betjänar normalt från och med 29.12.2021 kl. 9.

God Jul och Gott Nytt År.

Företagarkassans medlemsavgift sänks

test

Finansinspektionen har fastställt Företagarkassans förslag till medlemsavgift för år 2022. I enlighet med förslaget är medlemsavgiften nästa år 2,1 % av andelen av årsarbetsinkomsten som överskrider 5 800 euro. Så nästa år är Företagarkassans skatteavdragsgilla medlemsavgift som lägst 13,60 euro per månad, d.v.s. 163,23 euro per år.

Enligt Företagarkassans kassachef Merja Jokinen kunde medlemsavgiften sänkas tack vare lägre arbetslöshet och kassans positiva ekonomiska utveckling. Bland Företagarkassans medlemmar ökade arbetslösheten under coronatiden inte i enlighet med de värsta scenarierna, och även på allmän nivå har arbetslöshetsgraden vänt om till tydlig nedgång. Just nu ligger arbetslöshetsgraden på samma nivå som under den senare delen av år 2019 innan coronapandemin började.

”De ekonomiska prognoserna för år 2022 är rimligt bra, så vi väntar oss inte att arbetslösheten i någon märkbar utsträckning ska stiga under nästa år, säger Merja Jokinen. 

Merja Jokinen betonar också att kassans ekonomi står på stadig grund. ”Vi har systematiskt arbetat på att stärka kassans likviditet till en nivå, där en överraskande uppgång i arbetslöshet inte  utgör tryck att höja medlemsavgiften på kort sikt, säger Marja Jokinen.

”Vi försöker också hålla medlemsavgiften på en så stabil nivå som möjligt, så att medlemmarna inte ställs inför överraskande årliga höjningar, säger kassachefen.

Enligt Merja Jokinen utvärderar kassan alltid noggrant möjligheterna att sänka medlemsavgiften, så att man inte genast tvingas höja den igen följande år. ”Coronatiden var exceptionell och medförde osäkerhet, men vi litar på att vi så småningom går emot normalare förhållanden.”

Nedre gränsen för företagares utkomststöd höjs

Den nedre gränsen för företagares utkomstskydd ändras också nästa år på grund av att lönekoefficienten ändras. I fortsättningen är den nedre gränsen för årsarbetsinkomst som tjänar in företagares arbetsvillkor 13 573 euro per år. Det vill säga att man som företagare omfattas av utkomstskyddet och kan försäkra sig i Företagarkassan, ifall arbetsinkomsten som ligger till grund för pensionsförsäkringen (FöPL- /LFöPL-arbetsinkomst eller företagets delägares ArPL-lön) är minst 13 573 euro per år.

Exempel på arbetsinkomst, medlemsavgift och dagpenning år 2022

I enlighet med ovannämnda av Finansinspektionen tagna beslut är medlemsavgiften för inkommande år alltså 2,1 procent av andelen av årsarbetsinkomsten som ligger till grund för arbetslöshetsförsäkringen som överskrider 5 800 euro. Hur kan man lättast själv ta reda på vad man ska betala i medlemsavgift? Räkneformeln är enkel.

Exempel: Är årsarbetsinkomsten 20 000 euro, avdrar man först ovanstående summa, 5 800 euro. Då får man 14 200, och en kort uträkning visar att 2,1 procent av 14 200 är 298,20. Så vid en årsarbetsinkomst på 20 000 euro är den årliga medlemsavgiften 298,20 euro. Medlemsavgiften är avdragsgill i den personliga beskattningen.

Arbets-
inkomst
Medlems-
avgift
Medlems-
avgift
Dag-
penning
Dag-
penning
Inkomstdagpenning vs.
FPA:s grunddagpenning
€/år€/månad€/år€/dag€/månad€/månad
13 57313,60163,2342,65916,98175,23
14 00014,35172,2043,39932,89191,14
15 00016,10193,2045,14970,51228,76
16 00017,85214,2046,881 007,92266,17
17 00019,60235,2048,631 045,55303,80
18 00021,35256,2050,371 082,96341,21
19 00023,10277,2052,111 120,37378,62
20 00024,85298,2053,861 158,00416,25
2100026,60319,2055,601 195,40453,65
22 00028,35340,2057,351 233,03491,28
23 00030,10361,2059,091 270,44528,69
24 00031,85382,2060,841 308,06566,31
25 00033,60403,2062,581 345,47603,72
26 00035,35424,2064,321 382,88641,13
27 00037,10445,2066,071 420,51678,76
28 00038,85466,2067,811 457,92716,17
29 00040,60487,2069,561 495,54753,79
30 00042,35508,2071,301 532,95791,20
32 50046,73560,7075,661 626,69884,94
35 00051,10613,2080,021 720,43978,68
40 00059,85718,2088,091 893,941 152,19
45 00068,60823,2091,971 977,361 235,61
50 00077,35928,2095,852 060,781 319,03
55 00086,101 033,2099,722 143,981 402,23
60 00094,851 138,20103,602 227,401 485,65
65 000103,601 243,20107,472 310,611 568,86
70 000112,351 348,20111,352 394,031 652,28
75 000121,101 453,20115,232 477,451 735,70
80 000129,851 558,20119,102 560,651 818,90
85 000138,601 663,20122,982 644,071 902,32

Grunddagpenningens andel av kassans dagpenning är 34,50 euro. Personer som får arbetslöshetsdagpenning och försörjer barn under 18 år får dagpenning plus barnförhöjning. Barnförhöjningens belopp är 5,41 euro för ett barn, sammanlagt 7,95 euro för två barn och sammanlagt 10,25 euro för tre eller flera barn.

Utkomstskyddets skyddsdel tillbaka till 300 euro från och med början av december

test

Utkomstskyddets skyddsdel höjdes genom temporär lagändring till 500 euro i juni 2020. Från och med början av december återgår skyddsdelens belopp till 300 euro. Ändringens ikraftträdande är kopplat till ansökningsperiodens startdatum. Det här betyder att skyddsdelen är 500 euro ifall ansökningsperioden börjar senast 30.11.2021. För ansökningsperioder som börjar 1.12.2021 eller senare är skyddsdelen 300 euro (279 € per fyra veckor). Skyddsdelen avser andelen av lön som förtjänas i deltidsarbete eller ströjobb eller i inkomst från företagsverksamhet som bisyssla, som inte påverkar inkomstdagpenningen. För lön som överskrider skyddsdelen minskar lönen dagpenningens belopp med 50 cent per löneeuro. Mera information om jämkad dagpenning.

Rörlighetsunderstödets villkor återgår till normal nivå

Man kan få rörlighetsunderstöd ifall man som arbetslös tar emot arbete på en ort som ligger långt ifrån den nuvarande bostadsorten. Rörlighetsunderstödets belopp är 726-1 045 euro per månad. Understöd betalas högst två månader.

Rörlighetsunderstödets villkor för arbetsresans längd, tur och retur, har genom temporär lagändring förkortats från tre timmar till två timmar. Ändringen gäller heltidsarbete. Vid deltidsarbete har arbetsresevillkoret redan tidigare varit två timmar. Villkoret två timmar uppfylls när den enkelriktade arbetsresan är över en timme.

Villkoren för rörlighetsunderstöd återgår till normal nivå, och vid heltidsarbete krävs igen arbetsresa på tre timmar från och med början av december. Ändringens ikraftträdande är kopplat till arbetsförhållandets startdatum. Vid heltidsarbete kan man få rörlighetsunderstöd på grund av arbetsresa som överskrider två timmar, ifall arbetsförhållandet börjar senast 30.11.2021. Börjar arbetsförhållandet 1.12.2021 eller senare är arbetsresevillkoret åter tre timmar. Mera information om rörlighetsunderstödet: https://yrittajakassa.fi/sv/tietopankki/forutsattningar-for-rorlighetsunderstod/

Utkomstskyddets temporära undantag fortgår till slutet av september

test

Riksdagen har godkänt lagändringarna som medför att utkomstskyddets förhöjda skyddsdel, rörlighetsunderstödets lättade villkor och företagares rätt att få arbetsmarknadsstöd under pågående företagsverksamhet fortgår till slutet av september.

Förhöjd skyddsdel betyder att personer som får inkomstdagpenning kan förtjäna 500 euro per månad (465 euro per ansökningsperiod på fyra kalenderveckor) utan att lönen påverkar dagpenningen. För 500 euro överskridande del minskar lönen dagpenningen med 50 cent per löneeuro. Utan förhöjning är den förhöjda skyddsdelen 300 euro per månad.

I enlighet med lagändringen gäller den förhöjda skyddsdelen 500 euro ansökningsperioder som börjar senast 30.9.2021. Vid ansökningsperioder som börjar 1.10.2021 eller senare är skyddsdelen 300 euro.

Du kan använda vår räknare för att uppskatta hur deltidsarbete eller ströjobb påverkar din dagpenning.

Räknaren beaktar hur skyddsdelen 500 euro och lön som överskrider skyddsdelen påverkar dagpenningen samt maximi- och minibeloppens påverkan. Maximibelopp betyder att det sammanslagna beloppet av dagpenning och löneinkomst inte kan överskrida lönen som ligger till grund för dagpenningen. Minimibelopp betyder att inkomstdagpenningen alltid minst ska motsvara beloppet som skulle betalas i grunddagpenning från FPA.

Rörlighetsunderstödets resetid är fortsättningsvis två timmar

Man kan få rörlighetsunderstöd ifall man som arbetslös tar emot arbete som är beläget långt borta från den stadigvarande bostadsorten. Rörlighetsunderstödets belopp är 726-1 045 euro per månad och understöd betalas för högst två månader.

Rörlighetsunderstödets arbetsresevillkor tur och retur har i och med den temporära lagändringen förkortats från tre timmar till två timmar. Ändringen gäller heltidsarbete. Vid deltidsarbete har arbetsresevillkoret redan tidigare varit två timmar. Arbetsresevillkoret två timmar uppfylls när den enkelriktade arbetsresan är över en timme.

I enlighet med lagändringen kan man vid heltidsarbete få rörlighetsunderstöd på grund av arbetsresa på över två timmar, ifall arbetsförhållandet börjar senast 30.9.2021. Börjar arbetsförhållandet 1.10.2021 eller senare är arbetsresevillkor åter tre timmar.

Mera information om rörlighetsunderstödet: https://yrittajakassa.fi/sv/tietopankki/forutsattningar-for-rorlighetsunderstod/

Företagare får arbetsmarknadsstöd under pågående företagsverksamhet

I enlighet med den temporära lagen kan företagare få arbetsmarknadsstöd från FPA även om företagsverksamheten fortgår och förtagets intäkter har minskat som följd av pandemin. Man kan få arbetsmarknadsstöd ifall intäkterna från företagsverksamheten på grund av pandemin är under 1 090 euro per månad.

Har företagsverksamheten lagts ned eller företagsverksamheten är en bisyssla, och personen i fråga är medlem i en arbetslöshetskassa, kan hen i stället för arbetsmarknadsstöd få inkomstrelaterad dagpenning.

Betalning av såväl arbetsmarknadsstöd som inkomstdagpenning förutsätter att man anmäler sig som arbetssökande på TE-byråns nättjänst. Förmån kan ansökas retroaktivt för hela tre månaders tid, men kan beviljas bara för tidperioder under vilka sökande har varit anmäld på TE-byrån.

Mera information om företagares arbetsmarknadsstöd: https://www.kela.fi/web/sv/aktuellt-privatpersoner/-/asset_publisher/M6wYRe4QRiL1/content/foretagare-kan-fa-arbetsmarknadsstod-fram-till-30-9-2021

Inkomstdagpenningens beskattning 2021

test

De nya skattekorten träder i kraft 1.2.2021. Ditt skattekort för 2020 gäller ännu i januari 2021. Vi nollställer inkomstsumman på ditt skattekort vid årsskiftet och inkomsträkningen startar på nytt.

Vi får förskottsinnehållningsuppgifter för lön direkt från Skatteförvaltningen, så du behöver inte automatiskt skicka skattekortet som du har fått hem till kassan.

Om vi använder löneskattekort för din inkomstrelaterade dagpenning är förskottsinnehållningen alltid minst 25 %, även om skatteprocenten på ditt kort skulle vara lägre. Skickar du ändringskattekort för förmån till Företagarkassan innehåller vi skatt i enlighet med ändringsskattekortet.

Det går lättast att beställa nytt ändringsskattekort via Skatteförvaltningens MinSkatt.

Elektroniska ändringsskattekort uppdateras automatiskt hos oss under följande natt. Om du vill att din dagpenningsansökan handläggs utgående från dina nya skatteuppgifter, ska du skicka din fortsatta ansökan till oss tidigast dagen efter du har beställt ett nytt skattekort.

Regeringens proposition: Utkomstskyddets skyddsdel 500 euro ska fortgå till slutet av mars

test

Regeringen har lagt fram ett lagändringsförslag till riksdagen, enligt vilket de temporära lagändringarna som berör utkomstskyddets skyddsdel och rörlighetsunderstödet ska fortgå till slutet av mars. I och med ändringen skulle skyddsdelen vid deltidsarbete eller ströjobb vara 500 euro till och med 31.3.2021.

I enlighet med nuvarande lagstiftning förblir den höjda skyddsdelen i kraft till och med årets slut.

I enlighet med propositionen om lagändring skulle en skyddsdel på 500 euro gälla ifall ansökningsperioden börjar senast 31.3.2021. Skyddsdelen skulle alltså vara 300 euro vid ansökningsperioder som börjar 1.4.2021 eller senare.

Vid heltidsarbete kunde man få rörlighetsunderstöd på grund av arbetsresa som dröjer över 2 timmar, ifall arbetsförhållandet börjar senast 31.3.2021. Börjar arbetsförhållandet 1.4.2021 skulle  kravet på arbetsresans längd vara 3 timmar.

En del av undantagen som gäller permitterade personer och företagare torde också fortsätta

I enlighet med den temporära undantagslagen har TE-byrån under tidsperioden 16.3.-31.12.2020 underlåtit att undersöka permitterade personers studier med avseende på heltid/deltid. Regeringen föreslår att undantaget som gäller studier ska fortgå till slutet av år 2021. Det här betyder att permitterade personers heltidsstudier inte skulle utgöra hinder för utkomstskydd. Även ansökan om utkomstskydd skulle underlättas eftersom studierna inte behöver utredas.

Företagare har haft möjlighet att få arbetsmarknadsstöd från FPA utan tvång att lägga ned sin företagsverksamhet, ifall inkomsterna från företagsverksamheten har sjunkit på grund av coronan. Regeringen föreslår att rätten till arbetsmarknadsstöd ska fortgå till 31.3.2021.

En del av de temporära ändringarna utgår vid årsskiftet

Ett flertal ändringar har gjorts i utkomstskyddet under år 2020. En sammanställning av ändringarna som är i kraft just nu hittar du här: Uppdaterad sammanställning av temporära lagändringar.

Propositionen med förslag om att temporära lagar ska fortgå gäller bara en del av de temporära lagändringarna. Som det ser ut nu, löper giltighetstiden för flera temporära lagar ut 31.12.2020. Från och med 1.1.2021 innebär det här att

  • ingen dagpenning betalas under självrisktid, ifall självrisktiden inte har börjat senast 31.12.2020
  • betalning av inkomstdagpenning kräver 6 månaders arbete och medlemskap (i stället för 3 månader), ifall betalning av inkomstdagpenning inte har börjat senast 31.12.2020
  • inkomstdagpenningens maximibetalningstid 300-500 dagar börjar löpa
  • TE-byrån börjar utreda permitterade personers företagsverksamhet med avseende på huvudsyssla/bisyssla
  • underlåtelse att göra upp sysselsättningsplan och avbrott i sysselsättningsfrämjande service leder i huvudsak till att man förlorar sitt utkomstskydd
  • förlängning av kortfristiga studier utöver utsatta 6 månader leder i huvudsak till att man förlorar sitt utkomstskydd, ifall studierna konstateras vara studier på heltid
  • man kan inte få extra tid för frivilliga studier; studiernas framskridande uppföljs normalt.

Riksdagen godkände 21.10.2020 en fortsättning på ändringarna som berör utkomstskyddets skyddsdel och rörlighetsunderstödet

test

I och med lagändringen förblir skyddsdelen 500 euro i kraft för inkomster från deltidsarbete eller ströjobb, ifall ansökningsperioden börjar senast 31.12.2020. Rörlighetsunderstöd kan man vid heltidsarbete få för arbetsresor som dröjer över 2 timmar, ifall arbetsförhållandet börjar senast 31.12.2020.