Arbetssökningens giltighet

Håll din arbetssökning i kraft och meddela TE-byrån om ändringar

Betalning av arbetslöshetsförmån förutsätter att du har registrerat dig som arbetslös arbetssökande på TE-byrån. TE-byrån skickar också till exempel arbetserbjudanden och utredningsbegäran. Följ TE-byråns anvisningar för att hålla arbetssökningen i kraft och svara på kontaktbegäran enligt anvisningarna och gör det i tid.

Om du har frågor om TE-tjänsterna ska du kontakta telefontjänsten för personkunder på numret 0295 025 510.

TE-byrån kan på grund av arbetskraftspolitiskt sett klandervärt förfarande utfärda bestämmelse om tid utan ersättning (karens). Under karenstid betalas ingen dagpenning. Grunder för karens är till exempel:

  • uppsägning av anställningsförhållande eller vägran att ta emot arbete
  • vägran att delta i eller avbrytande av sysselsättningsfrämjande service
  • vägran att göra eller följa sysselsättningsplan eller ersättande plan

TE-byrån besluter om rätt till dagpenning också när:

  • du arbetar som företagare eller i eget arbete
  • du deltar i sysselsättningsfrämjande tjänster
  • du studerar.

Inledande av arbete eller företagsverksamhet, sjuktid, resor

Ändringar med avseende på arbetslösheten ska alltid meddelas till TE-byrån. Sådana ändringar är t.ex. att man börjar i ett nytt arbetsförhållande, börjar arbeta som företagare, blir sjuk eller åker på en längre resa. Anmälan går lättast att göra via TE-tjänsternas Mina e-tjänster.

Om du vill ha information om förmånens arbetskraftspolitiska förutsättningar ska du kontakta arbetskraftsmyndigheternas riksomfattande rådgivning om arbetslöshetsskydd på numret 0295 020 701 och på adressen https://tyomarkkinatori.fi/sv

För att kunna få jämkad dagpenning under deltidsarbete, heltidsarbete som fortgår under två veckor eller permittering ska du arbeta högst 80 % av den maximala arbetstiden i branschen. Arbetar du deltid eller högst två veckor på heltid utvärderas arbetstiden i perioder på fyra kalenderveckor eller en månad. Vi använder lönespecifikation eller Inkomstregistrets uppgifter för att beräkna dagpenningen. Läs mera: Hur ansöker man om jämkad dagpenning?

Meddela TE-byrån när ditt lönearbete börjar. Jämkad dagpenning under företagsverksamhet förutsätter att företagsverksamheten fortgår högst två veckor eller att TE-byrån har konstaterat att företagsverksamheten är en bisyssla. Arbete som involverar faktureringsföretag betraktas ofta som bisyssla.

När man inleder sin företagsverksamhet som arbetslös utvärderas företagsverksamhetens roll som huvudsyssla eller bisyssla inte inom de första fyra månaderna efter det företagsverksamheten har börjat. Man ska ändå meddela TE-byrån om sin företagsverksamhet innan man startar. Läs mera om: Nystartad företagsverksamhet som arbetslös.

Inkomsterna från företagsverksamheten minskar inkomstdagpenningens belopp i enlighet med reglerna för jämkning. Jämkning sker i huvudsak utgående från bokföringsmaterial (till exempel månatlig resultaträkning eller informell bokföringsutredning (beräkning av inkomster och utgifter per månad)). Läs mera om Hur man ansöker om dagpenning när företagsverksamheten är en bisyssla.