Giltigheten av jobbsökning

Håll jobbsökningen i kraft och anmäl om förändringar till TE-byrån

Betalning av arbetslöshetsförmån förutsätter att du har registrerat dig som arbetslös arbetssökande på TE-byrån. TE-byrån också skickar till exempel arbetserbjudande och begäran om utredning. Följ TE-byråns föreskrifter för att hålla jobbsökningen i kraft och svara på kontaktbegäran enligt instruktionerna och i tid.

Om du vill fråga om TE-tjänster, kontakta telefonservice för personkunder, som svarar på numret 0295 025 510.

TE-byrån kan förelägga en tid utan ersättning (karens) om du handlar på ett klandervärt sätt arbetskraftpolitiskt sett. Dagpenning betalas inte för karenstiden. Grunder för karens är till exempel:

  • uppsägning av anställningsförhållande eller vägran att ta emot arbete
  • vägran att delta i eller avbrytande av sysselsättningsfrämjande service
  • vägran att göra eller följa sysselsättningsplan eller ersättande plan

TE-byrån besluter om rätten till dagpenning också i följande fall:

  • du arbetar som företagare eller i eget arbete
  • du deltar i sysselsättningsfrämjande tjänster
  • du studerar.

Inledande av arbete eller företagsverksamhet, sjuktid, resor

Ändringar i arbetslösheten ska alltid anmälas till TE-byrån. Sådana förändringar är till exempel början av ett nyt arbetsförhållande eller företagsverksamhet eller om man blir sjuk eller börjar en längre resa. Änmalan går lättast att göra i TE-tjänsternas Mina e-tjänster.

Om du vill ha information om förmånens arbetskraftspolitiska förutsättningar, kontakta arbetskraftsmyndigheternas riksomfattande rådgivning om arbetslöshetsskydd, som betjänar i numret 0295 020 701 och på adressen www.te-palvelut.fi/te/sv.

För att kunna få jämkad dagpenning under deltidsarbete, heltidsarbete som fortgår under två veckor eller permittering ska du arbeta högst 80 % av den maximala arbetstiden i branschen. Arbetar du på deltid eller högst två veckor på heltid, utvärderas arbetstiden i perioder på fyra kalenderveckor eller en månad. Vi använder lönespecifikationen eller inkomstregistrets uppgifter för att kalkylera dagpenningen. Läs mera: Hur man söker jämkad dagpenning?

Meddela TE-byrån när ditt lönearbete börjar. Jämkad dagpenning under företagsverksamhet förutsätter att företagsverksamheten fortgår högst två veckor eller att TE-byrån har konstaterat att företagsverksamheten är en bisyssla. Arbete som har påbörjats som användare av faktureringsföretag konstateras ofta som bisyssla.

När man inleder sin företagsverksamhet som arbetslös, utvärderas företagsverksamhetens roll som huvudsyssla eller bisyssla inte inom de första fyra månaderna efter det företagsverksamheten har börjat. Man ska ändå anmäla TE-byrån om företagsverksamheten före dess början. Läs om: nystartad företagsverksamhet som arbetslös.

Inkomsterna från företagsverksamheten minskar inkomstdagpenningens belopp i enlighet med reglerna för jämkning. Jämkningen sker i huvudsak utgående från överlämnat material från bokföringen (till exempel månatlig resultaträkning eller en informell bokföringsutredning (inkomst- och utgiftsberäkning där inkomsterna och utgifterna specificeras per månad)). Läs här mera om hur man ansöker om dagpenning under tiden av företagsverksamhet som bisyssla.