Räknare

Med våra räknare kan du själv räkna ut beloppet för företagardagpenning, löntagares efterskyddsdagpenning och medlemsavgift.

Välj dagpenningstyp och antal barn på menyn. Mata in vald försäkringsnivå (€/år eller €/månad), t.ex. 14803. Vid behov mata in övriga löneförmåner som du får under dagpenningsperioden. Mata in förskottsinnehållningsprocent i format xx,xx. t.ex. 26,50. Tryck RÄKNA UT när du har fyllt i alla fält.

Grunduppgifter
€ / år
%
Beräknad månadslön
0,00 € / kk
Inkomster/förmåner som minskar dagpenningen
€ / kk
Avdrag 0,00 € / dag
€ / kk
Avdrag 0,00 € / dag

Beräknade värden

Dagpenning per dag
0,00 € / dag
Dagpenning per månad
0,00 € / kk
Förskottsinnehållning
0,00 € / kk
Betalas
0,00 € / kk

Som kassamedlem ska man själv välja nivå för sitt arbetslöshetsskydd när man blir medlem. Försäkringsnivån kan högst motsvara den fastställda arbetsinkomsten i pensionsförsäkringen, och år 2024 måste den vara minst 14 803 € per år.

År 2024 är Företagarkassans årsavgift 2,1 % av arbetsinkomsten för 9 600 euro överskridande del, som man har valt som grund för arbetslöshetsförsäkringen.

Årsarbetsinkomst avser FöPL eller LFöPL-årsarbetsinkomst för år 2024 eller ArPL-årslön för företagets delägares och företagarens familjemedlemmars del.

Från och med 2015 har det varit möjligt att räkna ihop årsarbetsinkomster från olika försäkringstyper och man har kunnat försäkra sig i Företagarkassan högst i enlighet den sammanlagda årsarbetsinkomsten från de olika pensionsförsäkringarna (FöPL, LFöPL, ArPL) som man har betalat för i samband med företagsverksamheten.

Vänligen beakta att Företagarkassan inte kan räkna med ArPL-löner som har förtjänats i anställning hos utomstående arbetsgivare. Endast i företagarställning förtjänad ArPL- inkomst kan räknas ihop med årsarbetsinkomsterna från övriga pensionsförsäkringstyper.

€ / år

Medlemsavgift
€ / år
Du kan betala årsavgiften i 12 rater. Då är din medlemsavgift följande

Beräkna din efterskyddsdagpenning tyj.fi.