Medlemskap i Företagarkassan

Man kan bli medlem i Företagarkassan om man är verksam som företagare och inte har fyllt 68 år. I regel kan kassan inte betala arbetslöshetsdagpenning efter utgången av den kalendermånad under vilken man fyller 65 år. Därför lönar det vanligtvis inte att vara medlem när man har fyllt 65 år.

Om du lönearbetar och företagsverksamheten utgör en bisyssla, är det oftast bäst att ha arbetslöshetsförsäkring i en löntagarkassa. Om dina inkomster som ArPL-försäkrad löntagare är högre än dina inkomster som företagare (FöPL/LFöPL/ArPL), ska du bli kvar som medlem i en löntagarkassa. Om dina inkomster (FöPL/LFöPL/ArPL) som företagare är högre ska du ansluta dig till Företagarkassan.

Blir man företagare på heltid lönar det sig att bli medlem i Företagarkassan. Man kan också ansluta sig senare. Medlemskapet börjar fr.o.m. datum när anslutningsblanketten kommer till kassan. Medlemsavgiften ska också vara betald fr.o.m. månaden under vilken medlemskapet började. Medlemsavgiften är avdragsgill i den personliga beskattningen. Du kan använda våra räknare för att räkna ut din medlemsavgift och beloppet för din dagpenning.

Du kan teckna arbetslöshetsförsäkring i Företagarkassan om du är verksam som företagare och årsarbetsinkomsten i din lagstadgade pensionsförsäkring (FöPL, LFöPL eller ArPL) är minst 14 088 euro. Enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa betraktas också vissa delägare som omfattas av ArPL som företagare.

Du har rätt till arbetslöshetsdagpenning från Företagarkassan ifall du, när du blev arbetslös arbetssökande, hade uppfyllt ditt arbetsvillkor som medlem i Företagarkassan. Övergår du från en löntagarkassa till Företagarkassan inom tre månader räknat från datum då du blev företagare behåller du ditt arbetslöshetsskydd utan avbrott. Du måste också bli medlem inom en månad räknat från datum då du gick ut ur din tidigare kassa.

Dagpenning betalas inte när man har företagsverksamhet som huvudsyssla. Som företagare kan man få dagpenning om man bevisligen lägger ned sin företagsverksamhet eller om sysselsättningen i företaget har upphört på det sätt som fastställs i lagen om utkomstskydd för arbetslösa.

Läs mera