Företagsverksamhetens början

Företagsverksamheten betraktas vanligtvis ha börjat när företaget

  • har inlett sin egentliga produktionsverksamhet eller sin ekonomiska verksamhet,
  • har införts i registret över mervärdesskattskyldiga och i förskottsuppbördsregistret, eller
  • har införts i Skatteförvaltningens arbetsgivarregister.

Om du har varit arbetslös och löntagarkassan har betalat dagpenning åt dig, betraktas företagsverksamheten ha börjat (gäller inte nystartad företagsverksamhet under de första fyra månaderna) efter att dagpenningsrätten har tagit slut.