Nedsatt medlemsavgift


Om årsarbetsinkomsten som ligger till grund för din pensionsförsäkring är under miniminivån (14 803 € fr.o.m. 1.1.2024), eller pensionsförsäkringen helt har utgått eller avslutats, kan du ansöka om nedsatt medlemsavgift hos kassan. Du kan ansöka om nedsatt medlemsavgift också vid sjukledighet, föräldraledighet, vårdledighet eller studier på heltid som fortgår över en månad.

Personer som är helt arbetslösa beviljas nedsatt medlemsavgift fr.o.m. början av följande kalendermånad efter månaden under vilken arbetslösheten började.

Läs mera: Nedsatt medlemsavgift.