Vauhtiviiva

6 teser om medlemskap i Företagarkassan

Satsa på ditt företag – vi tryggar din verksamhet
1
Våga satsa fullt ut

Arbetslöshet kan upplevas som en fjärran tanke i företagarnas livsfilosofi. Företagsverksamhet innebär ändå alltid risker: ca vartannat företag lägger ned sin verksamhet inom 5 år efter det företaget grundades.

Arbetar du som företagare lönar det sig för dig att teckna försäkring för det fall att du skulle behöva lägga ned din verksamhet. Blir du medlem i Företagarkassan får du tillgång till inkomstrelaterat utkomstskydd ifall du skulle bli arbetslös.

Nainen kukkakaupassa hymyilee
2
Vem är Företagarkassan avsedd för?

Som företagare kan man bli medlem i Företagarkassan oavsett bransch eller företagsform. Den viktigaste förutsättningen är att du i enlighet med lagen om utkomstskydd för arbetslösa är företagare.

Med andra ord – du kan bli medlem i Företagarkassan om du arbetar som företagare och arbetsinkomsten i din pensionsförsäkring (FöPL, LFöPL eller ArPL) år 2024 är minst 14 803 €. 

Kauppias asettelee hyllyyn vaaleanpunaisia Berliini-munkkeja
3
Vilken nytta har jag av mitt medlemskap i Företagarkassan?

Företagarkassan betalat inkomstrelaterad dagpenning till sina arbetslösa medlemmar.

Du måste vara medlem i kassan för att du ska kunna få inkomstdagpenning. Redan på miniminivå är inkomstdagpenningen 195 euro högre per månad än arbetslöshetsersättningen som FPA betalar.

Du kan få arbetslöshetsdagpenning för maximalt 300, 400 eller 500 dagar och högst 5 dagar per vecka.

Taksikuski hymyilee punaisessa autossaan
4
När är man som företagare berättigad till inkomstdagpenning?

Du är berättigad till inkomstdagpenning ifall du har arbetat som företagare och har varit medlem i Företagarkassan minst 15 månader inom de föregående 48 månaderna. Din pensionsförsäkring måste också ha varit i kraft på minst miniminivå 14 803 €/år (2024 nivå). Eventuell periodisering av försäljningsvinst kan skjuta upp startdatum för betalning av dagpenning.

Din företagsverksamhet måste också ha lagts ned eller din sysselsättning i företaget måste ha upphört.

Man kan få inkomstrelaterad dagpenning högst till dess man har fyllt 65 år.

Autokorjaaja hymyilee putsatessaan mustaa autoa.
5
Hur väljer jag försäkringsnivå?

Du ska själv välja försäkringsnivå för ditt utkomstskydd när du blir medlem i Företagarkassan. År 2024 måste försäkringsnivån vara minst 14,803 euro. Som högst kan den motsvara årsarbetsinkomsten som ligger till grund för din pensionsförsäkring.

Nainen farkkupaidassa hymyilee ja asettelee pöydällä olevia papereita.
6
Vad kostar det att vara medlem i Företagarkassan?

Kassans medlemsavgift bestäms utgående från försäkringsnivån du väljer. År 2024 är Företagarkassans skatteavdragsgilla medlemsavgift som lägst under 10 euro per månad.

Kukkakauppias katselee vakavana kädessään pitämäänsä viherkasvia.

Jag vill försäkra mig i Företagarkassan

Jag vill räkna ut beloppet för min dagpenning och min medlemsavgift

Välj dagpenningstyp och antal barn på menyn. Mata in vald försäkringsnivå (€/år eller €/månad), t.ex. 14803. Vid behov mata in övriga löneförmåner som du får under dagpenningsperioden. Mata in förskottsinnehållningsprocent i format xx,xx. t.ex. 26,50. Tryck RÄKNA UT när du har fyllt i alla fält.

Grunduppgifter
€ / år
%
Beräknad månadslön
0,00 € / kk
Inkomster/förmåner som minskar dagpenningen
€ / kk
Avdrag 0,00 € / dag
€ / kk
Avdrag 0,00 € / dag

Beräknade värden

Dagpenning per dag
0,00 € / dag
Dagpenning per månad
0,00 € / kk
Förskottsinnehållning
0,00 € / kk
Betalas
0,00 € / kk
Medlemsavgift
€ / år
Du kan betala årsavgiften i 12 rater. Då är din medlemsavgift följande

Från löntagare till företagare – möjlighet till oavbrutet utkomstskydd

Ifall du är medlem i en löntagarkassa och beslutar bli företagare lönar det sig för dig att bli medlem i Företagarkassan inom 3 månader räknat från datum då du inledde din företagsverksamhet. Så säkrar du din möjlighet till oavbrutet förtjänstskydd.

Se animationsvideon Från löntagare till företagare.