Varför borde jag bli medlem i Företagarkassan?

I många företagares tankevärld kan arbetslöshet kännas lite fjärran och delvis till och med omöjlig. Men det lönar sig att vara beredd på det också. Vågar du köra utan inkomstrelaterat utkomstskydd?

  1. Företagsverksamhet innebär alltid risker. Också för företagare lönar det sig att ta ut arbetslöshetsförsäkring.
  2. För att kunna få inkomstrelaterad dagpenning när företagsverksamheten har lagts ned måste man vara medlem i Företagarkassan.
  3. Vid miniminivån (14 803 €/år) är medlemsavgiften 9,10 €/månad, och då är den inkomstrelaterade arbetslöshetsdagpenningen 195 €/månad högre än vad man som företagare skulle få från FPA, d.v.s. ca 995,02 €/månad.
  4. 15 månaders kassamedlemskap och arbete som företagare kan ge rätt till inkomstrelaterad dagpenning.
  5. Arbetar man som löntagare och blir företagare, har man möjlighet till oavbrutet arbetslöshetsskydd, ifall man byter från sin löntagarkassa till Företagarkassan inom tre månader räknat från datum då företagsverksamheten började.
  6. Skulle du bli arbetslös kan du som medlem i Företagarkassan få inkomstrelaterad dagpenning i enlighet med den försäkringsnivå du har valt, i huvudsak högst 400 dagar.
  7. Medlemmar som bevisligen har blivit arbetslösa har rätt till nedsatt medlemsavgift, 4 €/månad.
  8. Medan man deltar i sysselsättningsfrämjande service kan man få förhöjd dagpenning för högst 200 dagar. Då betalas förutom arbetslöshetsförmån också skattefri kostnadsersättning, 9 eller 18 euro per vardag. Ingen kostnadsersättning kan betalas vid frivilliga studier.
  9. Inkomstdagpenning som betalas av arbetslöshetskassor tjänar normalt in 1,5 % pension fram till den lägsta pensionsåldern. Grunddagpenningen och arbetsmarknadsstödet tjänar däremot inte in någon pension.
  10. Medlemsavgiften är avdragsgill i den personliga beskattningen.