Ändring av medlemsuppgifter

Som medlem i Företagarkassan ansvarar du alltid själv för att kassan har dina aktuella medlemsuppgifter. Kassamedlemmarna ska självständigt sköta t.ex. ändringar i försäkringsnivå och kontaktinformation. Du kan ändra din informationen genom att skicka ett meddelande i e-Tjänsten.

Hur man ska agera i olika situationer

Du kan ändra din försäkringsnivå genom att skicka ett meddelande i e-tjänsten.

År 2024 räknas alla månader under vilka årsarbetsinkomsten i den lagstadgade pensionsförsäkringen (FöPL, LFöPL, ArPL) har varit minst 14 803 € med i arbetsvillkoret. För LFöPL-försäkrade ska den fastställda inkomsten vara 1 234 euro per månad.

Läs mer om hur du väljer och ändrar din försäkringsnivå.

Du kan ansöka om nedsatt medlemsavgift genom att skicka ett meddelande i eTjänst. Läs mera: Nedsatt medlemsavgift.

Om dina kontaktuppgifter har ändrats, vänligen skicka ett meddelande från din e-Tjänst.

Du ska också kontrollera att du har försäkrat dig i rätt kassa. Arbetar du som löntagare på heltid ska du bli medlem i en löntagarkassa. Läs mera.

Om du vill avsluta ditt medlemskap i Företagarkassan, lämnä in en skriflig ansökan eller skicka ett meddelende i e-Tjänsten.

 

I arbetslöshetsskyddet betraktas man som företagare om man arbetar i ett företag där man själv eller med sina familjemedlemmar äger en viss i lag fastställd del. Har din ägarandel minskat och du som ArPL-försäkrad inte

  • själv äger minst 15 % eller tillsammans med dina familjemedlemmar minst 30 % i ett företag där du arbetar i ledande ställning (verkställande direktör, styrelsemedlem), eller
  • själv äger eller tillsammans med dina familjemedlemmar minst 50 % av företaget där du arbetar utan ledande ställning (som arbetstagare)

ska du byta till en arbetslöshetskassa för löntagare för at kunna tjäna in ditt arbetsvillkor som löntagare. Läs mera.

Observera

  • Ägarandelar som baserar sig på definitionen för företagare kan också omfatta indirekt innehav via ett annat företag. Indirekt innehav via ett annat företag räknas med ifall du själv eller tillsammans med dina familjemedlemmar äger minst 50 % av mellanbolaget.

När du har beviljats full arbetspension kan kassan inte betala dagpenning och det är inte längre aktuellt för dig att vara medlem i Företagarkassan. Då ska du gå ut ur kassan. Det går lättast att använda blanketten. Mera information hittar du på sidan Socialförmånernas påverkan.

Blir du sjuk ska du ansöka om sjukdagpenning hos FPA. Företagarkassan betalar ingen sjukdagpenning.

Mera information om sjukdagpenning finns på FPA:s webbsida

Medlemmar i Företagarkassan har möjlighet att ansöka om nedsatt medlemsavgift för sjukperioder som överskrider en månad. Rätt till nedsatt medlemsavgift börjar från och med följande fulla kalendermånad. Under tid man är berättigad till nedsatt medlemsavgift tjänar man inte in företagares arbetsvillkor.