Jag har börjat arbeta som löntagare, måste jag byta kassa?

Blir du löntagare ska du bli medlem i en löntagarkassa för att kunna tjäna in ditt arbetsvillkor.

Man kan ansluta sig i en löntagarkassa om man är sysselsatt i arbete som uppfyller löntagares arbetsvillkor. Arbetsgivaren ska ha möjlighet att övervaka arbetet. Kraven för arbetstid uppfylls om den sammanlagda arbetstiden (ett eller flera arbeten) är minst 18 timmar. Kraven för lön uppfylls när lönen är kollektivavtalsenlig. Finns inget kollektivavtal inom branschen ska lönen för heltidsarbete vara minst 1 331 euro i månaden. Det finns 15 löntagarkassor in Finland. Kontaktuppgifter finns på Arbetslöshetskassornas samorganisations webbsida.

När du byter kassa kan du behålla ditt i Företagarkassan intjänade arbetsvillkor tills du uppfyller löntagares arbetsvillkor. Betalning av efterskyddsdagpenning förutsätter att du har blivit medlem i din nya kassa inom en månad sedan du gick ut ur Företagarkassan. Ytterligare förutsätts att medlemsavgifterna till Företagarkassan har betalats t.o.m. datum för utträde. Har du blivit utesluten från kassan har du ingen rätt till efterskydd.

Löntagares arbetsvillkor är 26 kalenderveckor. Arbetsvillkoret för företagares familjemedlemmar är 52 veckor.

Blir du medlem i en löntagarkassa och blir arbetslös innan du har hunnit tjäna in löntagares arbetsvillkor, kan löntagarkassan betala företagares efterskyddsdagpenning som fastställs i enlighet med arbetsinkomsten du hade valt i Företagarkassan. Har du fått arbetslöshetsdagpenning från Företagarkassan, betalar löntagarkassan motsvarande belopp i dagpenning högst för maximiantalet dagar (300, 400 eller 500).

Börjar du arbeta som löntagare ska du bli medlem i en löntagarkassa. Vi rekommenderar att du ger din nya kassa fullmakt att meddela om utträde till Företagarkassan. Du kan också meddela om utträde själv.

Att börja lönearbeta innebär inte alltid, att man ska gå ut ur Företagarkassan. Avbryts företagsverksamheten för några månader p.g.a. lönearbete på heltid kan du fortsätta som medlem i Företagarkassan. Meddela ändå Företagarkassan om ändringen. Får du dagpenning från Företagarkassan kan du arbeta som löntagare utan att förlora din rätt till dagpenning.

Du ska beakta att man som medlem i Företagarkassan inte kan tjäna in löntagares arbetsvillkor.