Aloitin palkkatyön, pitääkö minun vaihtaa kassaa?

Jos toimit päätoimisena palkansaajana, sinun kannattaa siirtyä johonkin palkansaajakassaan, jotta sinulle alkaa kertyä palkansaajan työssäoloehto. Palkansaajakassaan voi liittyä, jos on palkansaajan työssäoloehdon täyttävässä työssä. Työn pitää olla työnantajan valvottavissa ja vähimmäistyöaika on 18 tuntia viikossa. Palkan tulee olla kokoaikatyössä vähintään 1 399 euroa kuukaudessa (vuoden 2024 tasossa). Palkansaajakassoja on Suomessa 13 ja niiden yhteystiedot löytyvät Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön sivuilta.

Yrittäjäkassassa kerrytetty päivärahaoikeus voi säilyä voimassa palkansaajakassassa siihen asti, kunnes palkansaajan työssäoloehto on täyttynyt. Siirtyessäsi yrittäjyydestä palkkatyöhön ja liittyessäsi palkansaajakassaan varmista, että jäsenmaksusi Yrittäjäkassaan on maksettu eropäivään saakka. Jotta kerryttämäsi ansioturva säilyy kassasta toiseen siirtyessäsi, kassajäsenyyksien väliin ei saa jäädä yli kuukauden vakuuttamatonta jaksoa.

Palkansaajakassan työssäoloehto ja vakuutettuna oloaika on 26 viikkoa, ei-omistavilla yrittäjän perheenjäsenillä 52 viikkoa. Tämä tarkoittaa sitä vähimmäisaikaa, joka on oltava kassan jäsenenä ja samaan aikaan palkkatyössä, jotta päivärahaoikeuden voi saada.

Jos jäät työttömäksi ennen kuin palkansaajan työssäoloehto on täyttynyt, voi palkansaajakassa maksaa jälkisuojan perusteella ansiopäivärahaa. Tällöin päiväraha määräytyy Yrittäjäkassan vakuutustasojen ja työtulon mukaan. Jos Yrittäjäkassa on jo maksanut päivärahaa, jatkaa palkansaajakassa samansuuruisen päivärahan maksamista. Päivärahaa maksetaan jäljellä olevat päivät enimmäisajasta (300, 400 tai 500 päivää).

Jos aloitat päätoimisen palkkatyön, lähetä liittymislomake palkansaajakassaan. Suosittelemme valtuuttamaan uuden kassan erottamaan sinut Yrittäjäkassasta. Tällöin jäsenyyteen ei tule katkosta ja säilytät oikeuden mahdolliseen yrittäjän jälkisuojapäivärahaan. Mikäli haluat, voit myös toimittaa itse kirjallisen eroilmoituksen Yrittäjäkassaan. Eroaminen käy helpoiten täyttämällä erolomake kassan verkkosivuilla. Vapaamuotoisen eroilmoituksen voit tehdä myös sähköpostilla.  Jotta oikeus etuuksiin säilyy, täytyy Yrittäjäkassaan jäsenyyden olla kunnossa ja jäsenmaksut maksettu eropäivään asti. Uuteen kassaan liittymisen täytyy tapahtua kuukauden sisällä Yrittäjäkassasta eroamisesta.

Palkkatyön alkaminen ei aina tarkoita, että Yrittäjäkassasta pitäisi erota. Jos yritystoiminta keskeytyy muutamaksi kuukaudeksi päätoimisen palkkatyön vuoksi, voit jatkaa Yrittäjäkassan jäsenenä. Ilmoita kuitenkin kirjallisesti muutoksesta Yrittäjäkassaan jäsenmaksujen tarkistamista varten. Jos saat Yrittäjäkassasta päivärahaa, voit myös olla palkkatyössä menettämättä Yrittäjäkassan päivärahaoikeutta, mikäli kyse on osa-aikatyöstä tai alle kaksi viikkoa kestävästä kokoaikatyöstä.

Huomaa, että Yrittäjäkassan jäsenenä ei voi kerryttää palkansaajan työssäoloehtoa.