Miten haen soviteltua päivärahaa?

Ilmoita TE-toimistoon aloittaessasi palkkatyön, yritystoiminnan tai oman työn. TE-toimisto tutkii, onko työnteko tai yritystoiminta esteenä kokoaikatyön vastaanottamiselle ja antaa mahdollisesti asiasta lausunnon tai tiedotteen työttömyyskassalle. Ilmoita työn aloittamisesta myös kassalle seuraavan päivärahahakemuksen yhteydessä.

Palkkatiedot kassa saa tulorekisteristä. Sinun tulee toimittaa kopio työsopimuksesta hakemuksen liitteeksi. Mikäli et ole tehnyt kirjallista työsopimusta, työnantajan tulisi täyttää työnantajan selvitys työsuhteen keskeisistä ehdoista.

Tulot sovitellaan palkan maksuajankohdan mukaan. Hae päivärahaa samalta jaksolta, kun osa-aikatyön palkka maksetaan, kuitenkin vähintään neljän kalenteriviikon tai kuukauden jaksolta. Merkitse päivärahahakemukseen työskentelypäivien kohdalle työssä ja kirjoita tuntisarakkeeseen tehdyt työtunnit. Ilmoita hakemuksella myös onko sinulle maksettu palkkaa hakujakson aikana. Kassa voi maksaa päivärahan vasta saatuaan palkkatiedot tulorekisteristä. Voit halutessasi toimittaa palkkalaskelman hakemuksen liitteeksi.

Hakemuksessa ilmoittamiesi työtuntien tulee täsmätä palkkatodistuksen työtuntien kanssa. Jos työaika ylittää sovittelujakson aikana 80 % alalla sovellettavasta kokoaikaisen työntekijän työajasta, päivärahaa ei voida maksaa. Tällöin eivät myöskään päivät kulu enimmäisajan laskurista.

Sinun ei tarvitse lähettää päivärahahakemusta kassaan, mikäli tiedät työtuntien ylittävän 80 prosentin rajan tai ansioiden ylittävän päivärahan perusteena olevan palkan. Toimita kuitenkin mahdollinen työsopimus ja -todistus mahdollisen seuraavan päivärahahakemuksen liitteeksi. Huomioi, että yrittäjäkassan jäsenelle ei kerry palkansaajan työssäoloehtoa ja kassan vaihtaminen saattaa olla aiheellista. Voit lukea lisää kohdasta Aloitin palkkatyön, pitääkö minun vaihtaa kassaa?

Lue lisää