Hur ansöker jag om jämkad dagpenning?

Om du börjar i lönearbete, företagsverksamhet eller eget arbete ska du meddela TE-byrån. TE-byrån utreder om arbetet utgör hinder för betalning och ger sitt eventuella arbetskraftpolitiska utlåtande till kassan. Meddela kassan om arbetet på den följande dagpenningsansökan.

Kassan får löneuppgifter från Inkomstregistret. Skicka kopia av ditt arbetsavtal som bilaga till din ansökan.

Utgångspunkten är att man vid jämkning ska beakta inkomster enligt betalningsprincipen. Ansök om dagpenning för samma perioder som du får lön för, minst i perioder på en månad eller fyra veckor. Skriv “på arbete” och antalet arbetstimmar om du har arbetat. Uppge på din ansökan om lön har betalats under ansökningsperioden. Kassan kan betala dagpenning först när inkomsten syns i Inkomstregistret. Du kan också skicka lönebesked som bilaga till din ansökan.

Arbetstimmarna du uppger ska stämma med arbetstimmarna på lönebeskedet. För att kunna få jämkad dagpenning ska du arbeta högst 80 % av den maximala arbetstiden i branschen. Då sparar du dagarna i räknaren.

Du behöver inte skicka dagpenningsansökan om du vet att arbetstimmarna överskrider 80 %. Skicka arbetsavtal och arbetsintyg med din följande ansökan. Observera att man inte tjänar in löntagares arbetsvillkor som medlem i Företagarkassan. Det lönar sig att byta till en löntagarkassa. Läs mera Jag började som löntagare, måste jag byta kassa?

Läs mera