Arbetsvillkoret intjänas inte medan man är arbetsoförmögen

Man tjänar inte in företagares arbetsvillkor medan man är arbetsoförmögen (man har t.ex. fått sjukdagpenning, moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenning, vårdat barn under 3 år eller studerat). I arbetsvillkoret beaktas inte arbete som man har utfört medan man har fått partiell sjukdagpenning.

Under arbetsoförmögenhet ska man ansöka om sjukdagpenning eller invalidpension. Kassan beviljar nedsatt medlemsavgift på ansökan. Nedsatt medlemsavgift ansöks på blanketten.