När man går i ålderspension

Har du beviljats lagstadgad ålderspension är det inte längre aktuellt för dig att vara medlem i Företagarkassan. När du får pension kan kassan inte längre betala arbetslöshetsdagpenning. Du kan meddela om utträde med blanketten.

Om du får deltidspension eller partiell ålderspension lönar det sig för dig att vara medlem i kassan. Får man som företagare deltidspension och blir arbetslös, fastställs dagpenningen i huvudsak enligt situationen som gällde före pensioneringen. Partiell ålderspension påverkar inte dagpenningen. Läs mera om socialförmånernas påverkan.

Du kan få inkomstrelaterad dagpenning högst till utgången av den kalendermånad under vilken du fyller 65 år.