Vanhuuseläkkeelle jääminen

Mikäli sinulle on myönnetty lakisääteinen vanhuuseläke kassan jäsenyydestä ei ole sinulle enää hyötyä. Vanhuuseläke on ansiopäivärahan estävä etuus. Voit erota kassasta erolomakkeella.

Jos saat osa-aikaeläkettä tai osittaista varhennettua vanhuuseläkettä, sinun kannattaa jäädä kassan jäseneksi. Mikäli jäät työttömäksi, mahdollinen työttömyyspäiväraha määritellään osa-aikaeläkettä edeltäneen vakuutustason ja eläkevakuutuksen vuosityötulon perusteella. Osittainen varhennettu vanhuuseläke ei estä päivärahan maksamista eikä pienennä sen suuruutta. Lue tarkemmin sosiaalietuuksien vaikutuksesta.

Työttömyyspäivärahaa voidaan maksaa pääsääntöisesti sen kalenterikuukauden loppuun, jonka aikana täytät 65 vuotta.