Työkyvyttömyyseläkkeelle jääminen

Jos sinulle on myönnetty täysi työkyvyttömyyseläke, kassan jäsenyydestä ei ole sinulle enää hyötyä. Täysi eläke on työttömyyspäivärahan estävä etuus. Kassasta eroamisen voi tehdä helpoiten erolomakkeella.

Jos saat osatyökyvyttömyyseläkettä, sinun kannattaa jäädä kassan jäseneksi. Mikäli jäät työttömäksi, mahdollinen työttömyyspäiväraha määritellään eläkettä edeltäneen vakuutustason ja eläkevakuutuksen vuosityötulon perusteella. Lue tarkemmin päivärahan määrittelystä.

Osatyökyvyttömyyseläke vähennetään mahdollisesta työttömyyspäivärahasta. Lue tarkemmin sosiaalietuuksien vaikutuksesta.