När man går i invalidpension

Har man beviljats full invalidpension är det inte längre aktuellt att vara medlem i Företagarkassan. När man får pension kan kassan inte längre betala arbetslöshetsdagpenning. Du kan anmäla om utträde på blanketten.

Får man delinvalidpension lönar det sig att vara medlem i kassan. Får man som företagare deltidspension eller delinvalidpension och blir arbetslös, fastställs dagpenningen i huvudsak enligt situationen som gällde före pensioneringen. Du kan läsa mera om fastställande av dagpenning.

Delinvalidpensionen avdras  från den eventuella arbetslöshetsdagpenningen. Läs mera om socialförmånernas påverkan.