Arbetsvillkorets uppfyllande under delpension

Får man som företagare deltidspension eller delinvalidpension och blir arbetslös, fastställs dagpenningen i huvudsak enligt situationen som gällde före pensioneringen.

Har arbetsvillkoret inte uppfyllts före delpensionens början, fastställs dagpenningen enligt försäkringsnivån efter pensioneringen.