Arbetslöshetsskyddet

Utkomst under arbetslöshet tryggas i form av antingen arbetslöshetsdagpenning eller arbetsmarknadsstöd. Arbetslöshetsdagpenningen kan vara inkomstdagpenning eller grunddagpenning. Folkpensionsanstalten betalar  grundtryggheten, d.v.s. grunddagpenning och arbetsmarknadsstöd. Har man försäkrat sig i en arbetslöshetskassa får manarbetslöshetsdagpenning i form av inkomstdagpenning.

Enligt huvudregeln försäkrar löntagarkassorna löntagare och Företagarkassan företagare. Man kan inte samtidigt vara medlem i två kassor. Det lönar sig alltid att välja arbetslöshetskassa enligt huvudsyssla. Arbetar man som företagare och löntagare kan man välja vilken kassa man vill vara medlem i. Då tjänar bara en av sysselsättningarna in rätt till inkomstrelaterad dagpenning.

I enlighet med lagen om utkomstskydd för arbetslösa kan man som företagare på heltid vara medlem i en löntagarkassa endast under en efterskyddsperiod, d.v.s. 18 månader från och med datum när företagsverksamheten inleddes. Övergår man som ny företagare till Företagarkassan inom tre månader räknat från och med datum man inledde sin företagsverksamhet sker inget avbrott i utkomstskyddet. Läs vidare här.

Inom arbetslöshetsskyddet betraktas man som företagare om man arbetar i ett företag, där man själv eller man tillsammans med familjen äger en i lag fastställd andel. Också personer som utför förvärvsarbete utan arbets- eller ämbetsförhållande (t.ex. frilansare och personer som arbetar via faktureringssamfund, alltså s.k. lättföretagare) betraktas som företagare. Inom utkomstskyddet betraktas förutom FöPL- och LFöPL-försäkrade företagare under vissa förutsättningar också ArPL-försäkrade delägare och företagares familjemedlemmar som företagare. Att man äger ett företag eller en del av ett företag gör en ännu inte till företagare.

Som företagare omfattas man av utkomstskyddet under förutsättning att arbetsinkomsten som ligger till grund för pensionsförsäkringen är minst 14 088 euro per år.

Om utkomstskyddet regleras i lagen om utkomstskydd för arbetslösa som utfärdades 2002. Lagen omfattar bestämmelser om att säkra att i Finland bosatta arbetslösa arbetssökande har ekonomiska möjligheter att söka arbete, och att deras förutsättningar att komma in på eller återvända till arbetsmarknaden förbättras. Det här sker i form av arbetslöshetsdagpenning eller arbetsmarknadsstöd som ersättning för ekonomiska förluster som arbetslösheten har orsakat.

Social- och hälsovårdsministeriet ansvarar för utveckling och beredning av lagstiftningen som berör utkomstskyddet.