Försäkringsnivån och ändrande av den

Som medlem i kassan kan du själv välja arbetsinkomst i försäkringen. Den maximala försäkringsnivån är lika stor som årsarbetsinkomsten i din lagstadgade pensionsförsäkring. Du kan försäkra dig för högst den sammanlagda arbetsinkomsten i alla dina pensionsförsäkringar (de fastställda årsarbetsinkomsterna). Med pensionsförsäkringsinkomst avses företagarens fastställda arbetsinkomst i FöPL- eller LFöPL-försäkringen samt delägarens eller familjemedlemsföretagarens ArPL-lön.

Bara de årsinkomsterna som har betalats med anledning av företagsverksamheten räknas ihop. Lönen, som en FöPL-försäkrad företagare betalar sig själv, kan inte räknas ihop med FöPL-inkomsten.

Ta i hänsyn att kassan inte får automatiskt informationen om förändringar i årsarbetsinkomsten. Du skall själv ändra försäkringsnivån i kassan när arbetsinkomsten ändras.

Försäkringsnivåerna för FöPL- och LFöPL-försäkrade justeras årligen med lönekoefficient. Om du inte vill att vi justerar din försäkringsnivå, ber vi dig att meddela oss om detta skriftligen. Läs mera: Företagares arbetsvillkor.

Det här året räknas in i företagares arbetsvillkor månader, när arbetsinkomsten som ligger till grund för företagarens lagstadgade pensionsförsäkring är minst 14 803 € per år. För FöPL-försäkrade den fastställda inkomsten skall vara 1 233,58 euro per månad.

Observera 20 % -regeln när du väljer försäkringsnivån.

Hur ändrar jag försäkringsnivån?

Om du vill ändra din försäkringsnivå, går det lättast med blanketten. Du kan ändra försäkringsnivån också genom att skicka en skriftlig anmälan till kassan per post eller e-post.

Den skrifliga anmälan ska innehålla:

  • Namn och telefonnummer eller e-postaddress
  • Födelsedag eller medlemsnummer
  • Den nya försäkringsnivån och när den träder i kraft

Höjning av försäkringsnivå kan inte göras retroaktivt. Försäkringsnivån kan höjas fr.o.m. följande kalendermånad. ArPL-försäkrade kan ändra försäkringnivån i slutet av året när man vet lönerna för hela året.

Du kan kontrollera din nuvarande försäkringsnivå på din medlemskapsfaktura eller via kassans e-ärendetjänst.