Från företagare till löntagare

Som medlem i Företagarkassan kan man inte tjäna in löntagares arbetsvillkor. Man ska alltid välja arbetslöshetskassa enligt huvudsyssla. Har du arbetat som företagare och blir löntagare ska du ansluta dig till en löntagarkassa för att kunna tjäna in löntagares arbetsvillkor.

Din rätt till dagpenning som du har tjänat in i Företagarkassan förblir i kraft också i löntagarkassan, om du blir medlem inom en månad räknat från datum då du gick ut ur Företagarkassan. Skulle lönearbetet sluta innan du har uppfyllt din medlemskapstid i löntagarkassan och ny rätt till dagpenning har tjänats in, kan löntagarkassan betala dagpenning i enlighet med efterskyddet.

Mera information: Jag har börjat arbeta som löntagare, måste jag byta kassa?