Vem är företagare med avseende på arbetslöshetsskyddet?

Om du arbetar som företagare lönar det sig för dig att ansluta sig till Företagarkassan. Kassans medlemmar är både FöPL-försäkrade företagare och ArPL-försäkrade delägare och familjemedlemmar som arbetar i familjeföretag. Med avseende på arbetslöshetsskyddet är det viktigt att man förstår om man betraktas som företagare eller löntagare: företagare kan inte försäkra sig i löntagarkassor.

Enbart omständigheten att du äger ett företag helt eller delvis gör dig inte till en företagare. Om du lönearbetar och företagsverksamheten utgör en bisyssla är det oftast bäst att ha arbetslöshetsförsäkring i en löntagarkassa.

Du kan bli medlem i Företagarkassan om du är

  • FöPL- eller LFöPL-försäkringsskyldig företagare (stipendietagare uteslutna)
  • Är man ArPL-försäkrad delägare i företaget eller företagares familjemedlem, betraktas man också som företagare, ifall
    • man arbetar i ledande ställning (verkställande direktör, styrelsemedlem) i ett företag där man själv äger minst 15 procent av aktiekapitalet eller tillsammans med sina familjemedlemmar äger minst 30 procent av aktiekapitalet, eller
    • man arbetar i ett företag där man själv eller man själv tillsammans med sina familjemedlemmar äger minst hälften av aktiekapitalet

Läs mera

Indirekt innehav

Ägarandel som baserar sig på definitionen för företagare kan också omfatta indirekt innehav via ett annat företag. Indirekt innehav via ett annat företag räknas med ifall du själv eller tillsammans med dina familjemedlemmar äger minst 50 % av mellanbolaget.