Työssäoloehto ei kerry sairausajalta

Työssäoloehto ei kerry lähtökohtaisesti sairauspäivärahan tai vanhempainrahan, alle 3-vuotiaan lapsen hoidon tai päätoimisen opiskelun ajalta eikä siihen lueta osasairauspäivärahan saamisen ajalla tehtyä työtä.

Työkyvyttömyyden ajalta tulee hakea sairauspäivärahaa tai työkyvyttömyyseläkettä. Kassa myöntää hakemuksesta jäsenmaksuhuojennuksen. Huojennusta haetaan lomakkeella.