Työssäoloehdon kertyminen osaeläkkeellä

Mikäli jäät työttömäksi, mahdollinen työttömyyspäiväraha määritellään osa-aikaeläkettä tai osatyökyvyttömyyseläkettä edeltäneen vakuutustason ja eläkevakuutuksen vuosityötulon perusteella.

Jos työssäoloehto ei ole täyttynyt ennen osaeläkettä, määrittely tehdään eläkkeen saamisen ajalta.