Päivärahan aikana

Pidä työnhaku voimassa ja hae päivärahaa

Saadaksesi ansiopäivärahaa sinun tulee olla työttömänä työnhakijana TE-toimistossa. Lue lisää kohdasta Työnhaun voimassaolo.

Kun sinulle on myönnetty ansiopäiväraha, Yrittäjäkassa lähettää sinulle maksuilmoituksen. Maksuilmoituksen mukana tulee esitäytetty lomake päivärahan jatkohakemusta varten. Helpoiten voit täyttää jatkohakemuksen kassan verkkosivuilla eAsioinnissa. Palveluun kirjaudutaan verkkopankkitunnuksilla. Palvelun kautta voit toimittaa työttömyyskassalle päivärahahakemuksen ja sen liitteet. Voit lähettää jatkohakemuksen myös postitse tai faksilla. Emme suosittele hakemuksen tai sen liitteiden lähettämistä suojaamattomassa sähköpostissa.

Huomaa

  • Täytä lomake vähintään neljän kalenteriviikon (ma–su) tai kuukauden jaksolta jälkikäteen. Päivärahahakemusta ei saa päivätä eikä lähettää etukäteen.
  • Jatkohakemuksen tulee olla työttömyyskassassa kolmen kuukauden kuluessa siitä päivästä, josta työttömyyspäivärahaa haetaan.

Ilmoita muutoksista

Hakiessasi päivärahaa sinun tulee ilmoittaa kassalle, jos sinulle on maksettu esimerkiksi palkkaa, tai olet hakenut tai saanut jotain sosiaalietuutta. Myös vapaaehtoiset eläkkeet ja esimerkiksi työnantajan maksamat etuudet on ilmoitettava. Etuuteen vaikuttavia seikkoja ovat muun muassa:

  • muiden sosiaalietuuksien hakeminen tai saaminen
  • työsuhteesta, omasta työstä tai sivutoimisesta yritystoiminnasta saatu ansiotulo tai muu vastike sekä
  • näiden perusteella saatu taloudellinen etu tai korvaus.

Lue lisää

Vakuuta itsesi oikeassa kassassa

Yrittäjän tulee olla Yrittäjäkassan jäsen kerryttääkseen työssäoloehtoa. Kokonaan työttömänä ollessa ei voi kerryttää työssäoloehtoa, eikä kassaa voi vaihtaa työttömänä.

Päivärahan saaminen edellyttää kassan jäsenyyttä. Maksa siis huojennettua jäsenmaksua työttömyysajalta, jotta säilytät jäsenyytesi ja oikeuden päivärahaan. Jäsenmaksuhuojennus myönnetään ilman erillistä hakemusta päivärahahakemuksen käsittelyn yhteydessä.

Myös kerrytetyn työssäoloehdon (päivärahaoikeuden) säilyttäminen edellyttää kassan jäsenyyttä. Pysy siis kassan jäsenenä, vaikka et hakisikaan päivärahaa tai harjoittaisi yritystoimintaa.

Jos siirryt kokoaikaiseen palkkatyöhön, sinun kannattaa vaihtaa jonkun palkansaajien työttömyyskassan jäseneksi, sillä yrittäjäkassan jäsenenä ei voi kerryttää palkansaajan työssäoloehtoa. Lue lisää kohdasta Yrittäjästä palkansaajaksi.