Aktiivisuuden seuranta 2018–2019

Vuosina 2018–2019 voimassa ollut työttömyysturvan aktiivimalli tarkoitti sitä, että työttömyyspäivärahan hakijan täytyi osoittaa olevansa aktiivinen olemalla työssä, työllistymistä edistävässä palvelussa tai harjoittamalla yritystoimintaa.

Työttömyysturvaa ei leikata aktiivimallin perusteella enää 1.1.2020 tai sen jälkeen maksettavilta työttömyyspäiviltä. Jos työttömyyspäivät ajoittuvat vuosille 2018–2019, mutta tulevat maksuun myöhemmin, aktiivimalli voi vielä vaikuttaa etuuden määrään.

Työttömien työnhakijoiden aktiivisuutta seurattiin ajalla 1.1.2018–31.12.2019. Mikäli työtön työnhakija ei täyttänyt aktiivisuusedellytystä 65 etuuden maksupäivän tarkastelujakson aikana, hänen työttömyysetuutensa tasoa leikattiin. Leikkauksen määrä oli 4,65 prosenttia seuraavan 65 etuuden maksupäivän eli noin kolmen kuukauden ajan. Leikkaus vastasi yhtä korvauksetonta päivää kuukaudessa. Maksupäivillä tarkoitetaan päiviä, joilta maksetaan työttömyyspäivärahaa täytenä, soviteltuna tai vähennettynä.

Alennus tehtiin täysimääräiseen työttömyyspäivärahaan. Päivärahaa alennettiin vain kerran, jolloin maksun suuruus seuraavan 65 päivän maksujakson jälkeen joko palautui täysimääräiseksi tai jatkui samansuuruisena. Alenema ei siis lisääntynyt, vaikka aktiivisutta ei olisikaan ollut, vaan päiväraha pysyi samana, kunnes aktiivisuusedellytys seuraavalla 65 päivän jaksolla täyttyi. Yhdenjaksoisena aikana 65 päivää vastaa noin kolmea kuukautta.

Aktiivisuusedellytyksen voi täyttää seuraavilla tavoilla:

 • olet tarkastelujakson aikana työssä yhteensä vähintään 18 tuntia eli niin paljon, että työ yhden kalenteriviikon aikana tehtynä luettaisiin palkansaajan työssäoloehtoon. Työn pitää olla vakuutuksenlaista ja palkan on oltava vähintään alan työehtosopimuksessa määritetty vähimmäispalkka.
 • olet tarkastelujakson aikana ansainnut yritystoiminnassa yhteensä vähintään 23 prosenttia yrittäjän työssäoloehtoon vaaditusta kuukausiansiosta (1 068 € x 0,23 = 245,64 €, vuoden 2019 tasossa)
 • olet viisi päivää työllistymistä edistävässä palvelussa
 • olet viisi päivää muussa työvoimaviranomaisen järjestämässä työllistymisedellytyksiä parantavassa palvelussa tai toiminnassa
 • olet viisi päivää muussa työpaikalla tai työllistymiseen liittyen toteutettavassa rekrytointia tukevassa toiminnassa, jonka ajalta sinulle maksetaan päivärahaa
 • Opiskelet vähintään 5 päivää ja saat päivärahaa lyhytkestoisten opintojen perusteella.
 • Opiskelet sivutoimisesti vähintään viisi päivää. Huom. Samat opinnot voidaan huomioida aktiivisuudessa enintään kuuden kuukauden ajalta.

Aktiivisuusedellytys oli siis täytettävä esimerkiksi joko tekemällä työtä tai osallistumalla työllistymistä edistäviin palveluihin, ei sekä että. Työhakemusten lähettäminen tai esimerkiksi oman harkinnan mukaan työllistämistä edistäville kursseille osallistuminen ei riittänyt täyttämään aktiivisuuden määritelmää.

Aktiivimallin muutokset 1.4.2019 alkaen

Aktiivisuusedellytykseen luettavan toiminnan tuli 31.3.2019 saakka olla työllistymistä tukevaa ja TE-palvelut vastasivat siitä. Aktiivimallia koskeva asetusmuutos lisäsi tapoja, joilla työttömyysturvan aktiivisuuden voi täyttää. Aktiivimalliin 1.4.2019 alkaen tulleet muutokset luettiin aktiivisuusedellytykseen vasta kun 65 päivän tarkastelujakso alkoi 1.4.2019 tai sen jälkeen.

1.4.2019 alkaen muuna työpaikalla tai työllistymiseen liittyen toteutettavana rekrytointia tukevana toimintona pidettiin mm.

 • rekrytointikoulutusta,
 • ammattiliiton, ammattijärjestön, kunnan, kuntayhtymän, Työttömien Keskusjärjestö ry:n, julkista rahoitusta saavien muiden rekisteröityjen yhdistysten tai muiden vastaavien toimijoiden yksin tai yhdessä järjestämää työllistymistä tukevaa toimintaa ja
 • työnantajan laissa säädettyä irtisanotuille tarjottavaa koulutusta ja valmennusta.

Alennettuna maksettu päiväraha palautui täysimääräiseksi, kun

 • täytit työssäoloehdon
 • sinulla oli yli kaksi viikkoa kestävää yritystoimintaa
 • sinulla oli yli kaksi viikkoa kestävää palkkatyötä
 • päivärahasi hylättiin joko työajan ylittymisen tai työajan valvonnan puuttumisen vuoksi
 • päivärahasi hylättiin tulojen perusteella
 • sinulle määrättiin korvaukseton määräaika (ns. karenssi) tai työssäolovelvoite

Tietyissä tilanteissa etuutta saavan aktiivisuutta ei seurattu eikä etuuden tasoa myöskään alennettu. Aktiivisuusedellytyksen ei tarvinnut täyttyä, jos

 • sinulla oli vireillä työkyvyttömyyseläkehakemus
 • työskentelit omais- tai perhehoitajana
 • sait työkyvyttömyyden tai vamman perusteella myönnettyä sosiaalietuutta
 • yhdenjaksoinen päivärahan saanti kokoaikaisen lomautuksen tai lyhennetyn työviikon perusteella kesti alle 65 maksupäivää