Jäsenmaksu ja vakuutustason valinta

Yrittäjäkassan vakuutustason ja siten jäsenmaksun suuruuden saa valita itse. Mitä tällä tarkoitetaan?

Valitse vakuutustasosi

Vain kassajäsenenä sinun on mahdollista saada ansiopäivärahaa, joka on vähimmäistasollakin 195 euroa enemmän kuukaudessa kuin Kelan maksama työttömyyspäiväraha 800 €/kk.

Voit vakuuttaa itsesi Yrittäjäkassassa pääsääntöisesti sillä vakuutustasolla kuin haluat. Tämä taso on vuonna 2024 alimmillaan 14 803 €. Tuolla 14 803 euron vakuutustasolla kassan jäsenmaksu maksaa kuukaudessa 9,10 €.

Enimmillään valitsemasi vakuutustaso saa olla eläkevakuutuksesi (YEL-/MYEL-vuosityötulon tai osaomistajan/perheenjäsenen TyEL-vuosipalkan) vahvistetun vuosityötulon suuruinen tai korkeintaan yritystoiminnan vuoksi maksettujen eri eläkevakuutusten (YEL, MYEL tai TyEL) yhteenlaskettujen vuosityötulojen suuruinen.

Toisin sanoen mikäli YEL-työtulosi on vuonna 2024 esimerkiksi 20 000 €, et voi vakuuttaa itseäsi kassassa 20 000 euron vuosityötuloa suuremmalla tasolla.

Selvitä jäsenmaksusi suuruus

Yrittäjäkassan jäsenmaksu vuonna 2024 on 2,1 % vakuutuksen perusteena olevan vuosityötulon 9 600 euron ylittävästä osasta.

Voit laskea jäsenmaksusi suuruuden käyttämällä siihen tarkoitettua laskuria. Vaihtoehtoisesti voit myös tarkastaa jäsenmaksusi suuruuden alla olevasta taulukosta.

Taulukko jäsenmaksuista

Jäsenmaksu kannattaa ottaa heti samansuuruisena kuin mitä YEL-, MYEL- tai TYEL-tulosi on. Myöhemmin tehty yli 20 prosentin korotus vaikuttaa täydellä teholla vasta 15 kuukauden kuluttua korotuksesta. Lue lisää 20 % säännöstä.

Valitse jäsenmaksulaskusi erät

Voit maksaa jäsenmaksun valintasi mukaan joko yhdessä, neljässä tai 12. erässä. Postitamme jäsenmaksulaskut porrastetusti tammi–helmikuun aikana kaikille niille jäsenille, jotka ovat maksaneet edellisvuoden jäsenmaksun kokonaan.

Jos olet uusi jäsen, saat laskusi 1–2 viikon kuluessa liittymislomakkeen saapumisesta kassaan. Uutena jäsenenä maksat jäsenmaksun sen kuukauden alusta lukien, jonka kuluessa olet liittynyt jäseneksi. Jos siis liityt kassaan esimerkiksi 13.4.2024, laskutamme sinua 1.4.2024 lukien.

Vähennä jäsenmaksusi verotuksessa

Yrittäjäkassan jäsenmaksu on vähennyskelpoinen henkilökohtaisessa verotuksessasi. Lähetämme tiedot maksetuista jäsenmaksuista suoraan verottajalle. Lue lisää Tietopankista.