Yrittäjäkassan jäsenyys

Kuka voi liittyä Yrittäjäkassan jäseneksi?

Yrittäjäkassaan voi liittyä kuka tahansa Suomessa vakituisesti asuva yrittäjä toimialaan tai yritysmuotoon katsomatta. Liittymisen tärkein ehto on, että eläkevakuutuksesi vuosityötulo (YEL, MYEL tai TyEL) on vähintään 14 088 € vuonna 2023.

Jotta voit kuulua Yrittäjäkassaan, sinun tulee olla yrittäjä laissa määritellyllä tavalla. Laissa yrittäjäksi määritellään henkilö, joka tekee ansiotyötä olematta työ- tai virkasuhteessa, tai muussa julkisoikeudellisessa toimisuhteessa. Myös yrityksen osaomistaja voidaan katsoa yrittäjäksi.

Nainen pitää käsissään paperipinkkaa.
Autonkorjaaja korjaa autoa.

Mitä kassajäsenyydellä saa?

Yrittäjäkassan jäsenenä saat ansiosidonnaisen työttömyysturvan. Yrittäjäkassa onkin Suomen ainoa taho, joka tarjoaa ansioturvaa yrittäjille.

Ainoastaan Yrittäjäkassan jäsenet ovat oikeutettuja ansiopäivärahaan yritystoimintansa päätyttyä. Mikäli yrittäjä ei kuulu Yrittäjäkassaan, huolehtii Kansaneläkelaitos mahdollisesta peruspäivärahan maksamisesta.

Yrittäjäkassan maksama ansiosidonnainen päiväraha on vähimmäistasollakin noin 168 e/kk enemmän kuin Kelan maksama työttömyyskorvaus.

Miten jäseneksi liitytään?

Jäseneksi liitytään täyttämällä liittymislomake. Kassajäsenyytesi alkaa siitä päivästä, kun liittymislomake saapuu kassaan. Työttömyyskassaan ei voi liittyä takautuvasti.

Kun liityt jäseneksi, saat itse valita millä vakuutustasolla haluat itsesi vakuuttaa. Vuonna 2023 alimmillaan tämä taso on 14 088 €, ja tuolla tasolla jäsenmaksu on 14,50 € kuukaudessa. Enimmillään taso voi puolestaan olla YEL-, MYEL- tai TYEL-vakuutuksesi suuruinen.

Mikäli YEL-tasosi on siis esimerkiksi 20 000 € vuodessa, voit vakuuttaa itsesi kassassa tuolla tasolla – mutta et sen yli.

Kukkakauppias asettelee kukkia.
Kauppias juomakärryn kanssa.

Milloin yrittäjä on oikeutettu päivärahaan?

Olet oikeutettu päivärahaan, kun olet täyttänyt yrittäjän työssäoloehdon ja TE-toimisto on todennut sinut lausunnossaan työttömäksi.

Yrittäjän työssäoloehto on 15 kuukautta. Tämä tarkoittaa sitä, että yrittäjä on oikeutettu ansiopäivärahaan toimittuaan yrittäjänä ja oltuaan Yrittäjäkassan jäsenenä vähintään 15 kuukautta edellisten 48 kuukauden aikana. Myös eläkevakuutuksen on täytynyt olla voimassa vähintään minimitasolla 14 088 e/v (vuoden 2023 taso).

Lisäksi yritystoiminnan tulee olla lopetettu tai työskentelyn yrityksessä päättynyt. Päivärahaa voi saada pääsääntöisesti 65-vuotiaaksi saakka.

Miten valita oikea kassa?

Toisinaan oikean työttömyyskassan valinta voi aiheuttaa harmaita hiuksia. Tärkein sääntö on, ettei kahden työttömyyskassan jäsen voi olla yhtäaikaisesti.

Jos toimit palkkatyössä ja yritystoimintasi on sivutoimista, kannattaa työttömyysvakuutus yleensä järjestää jonkun palkansaajakassan kautta. Jos taas YEL/MYEL/TyEL-tulosi yrittäjänä on suurempi kuin vuositulosi palkansaajana, liity Yrittäjäkassaan.

Jos et ole varma missä kassassa sinun kuuluisi vakuuttaa itsesi, tee nopea ja simppeli Oletko yrittäjä -testi.

Taksikuski punaisessa autossaan.