Miksi kuulua Yrittäjäkassaan?

Monen yrittäjän elämänfilosofiassa työttömyys voi tuntua kaukaiselta ja osin mahdottomaltakin ajatukselta. Silti siihen kannattaa varautua. Uskallatko sinä yrittää ilman ansiosidonnaista työttömyysturvaa?

Numero 1

Yritystoiminta on aina riskialtista. Siksi yrittäjän kannattaa vakuuttaa itsensä työttömyyden varalta.

Numero 2

Vain Yrittäjäkassaan kuuluva yrittäjä voi saada ansiosidonnaista päivärahaa yritystoiminnan päätyttyä.

Numero 3

Vuoden 2024 vähimmäistason (14 803 €/v) verovähennyskelpoinen jäsenmaksu on alimmillaan alle 10 €/kk.

Numero 4

Kassajäsen voi saada ansiosidonnaista päivärahaa oltuaan vähintään 15 kuukautta yrittäjänä ja jäsenenä.

Numero 5

Palkansaajasta yrittäjäksi siirtyvällä on mahdollisuus katkeamattomaan työttömyysturvaan, mikäli hän siirtyy palkansaajakassasta Yrittäjäkassaan kolmen kuukauden kuluessa yritystoiminnan aloittamisesta lukien.

Numero 6

Yrittäjäkassan jäsenenä voi saada työttömäksi jäätyään ansiosidonnaista päivärahaa valitun vakuutustason mukaan pääsääntöisesti enintään 400 päivän ajalta.

Numero 7

Todisteellisesti työttömäksi jääneellä on oikeus huojennettuun jäsenmaksuun 4 €/kk.

Numero 8

Työllistymistä edistävien palveluiden ajalta voi saada korotettua päivärahaa enintään 200 päivän ajan. Tältä ajalta maksetaan työttömyysetuuden lisäksi verotonta kulukorvausta, jonka suuruus on 9 tai 18 euroa arkipäivältä.

Numero 9

Toisin kuin Kelan maksamasta peruspäivärahasta ja työmarkkinatuesta, Yrittäjäkassan maksamista ansiopäivärahoista karttuu pääsääntöisesti eläkettä 1,5 % alimpaan eläkeikään asti.