Miksi kuulua Yrittäjäkassaan?

Monen yrittäjän elämänfilosofiassa työttömyys voi tuntua kaukaiselta ja osin mahdottomaltakin ajatukselta. Silti siihen kannattaa varautua. Uskallatko sinä yrittää ilman ansiosidonnaista työttömyysturvaa?

  1. Yritystoiminta on aina riskialtista. Siksi yrittäjän kannattaa vakuuttaa itsensä työttömyyden varalta.
  2. Vain Yrittäjäkassaan kuuluva yrittäjä voi saada ansiosidonnaista päivärahaa yritystoiminnan päätyttyä.
  3. Vuoden 2023 vähimmäistason (14 088 €/v) verovähennyskelpoinen jäsenmaksu on alimmillaan alle 15 €/kk.
  4. Kassajäsen voi saada ansiosidonnaista päivärahaa oltuaan vähintään 15 kuukautta yrittäjänä ja jäsenenä.
  5. Palkansaajasta yrittäjäksi siirtyvällä on mahdollisuus katkeamattomaan työttömyysturvaan, mikäli hän siirtyy palkansaajakassasta Yrittäjäkassaan kolmen kuukauden kuluessa yritystoiminnan aloittamisesta lukien.
  6. Yrittäjäkassan jäsenenä voi saada työttömäksi jäätyään ansiosidonnaista päivärahaa lapsikorotuksineen valitun vakuutustason mukaan pääsääntöisesti enintään 400 päivän ajalta.
  7. Todisteellisesti työttömäksi jääneellä on oikeus huojennettuun jäsenmaksuun 5 €/kk.
  8. Työllistymistä edistävien palveluiden ajalta voi saada korotettua päivärahaa enintään 200 päivän ajan. Tältä ajalta maksetaan työttömyysetuuden lisäksi verotonta kulukorvausta, jonka suuruus on 9 tai 18 euroa arkipäivältä.
  9. Toisin kuin Kelan maksamasta peruspäivärahasta ja työmarkkinatuesta, Yrittäjäkassan maksamista ansiopäivärahoista karttuu pääsääntöisesti eläkettä 1,5 % alimpaan eläkeikään asti.