Käsittelyajat

Käsittelyssä 21.5.2024

14.5.2024 saapuneet ensihakemukset
21.5.2024 saapuneet soviteltavat jatkohakemukset
21.5.2024 saapuneet jatkohakemukset

Hakemusten käsittelyajat

Päivärahahakemus tulee toimittaa kassaan kolmen kuukauden kuluessa työttömäksi jäämisestä. Kolmen kuukauden määräaika koskee myös jatkohakemuksia. Hakemus voidaan käsitellä myöhästyneenä vain erityisen painavan syyn vuoksi.

Päivärahahakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä. Liitteettömät jatkohakemukset pyritään käsittelemään kolmen päivän kuluessa ja liitteelliset jatkohakemukset (esimerkiksi soviteltu päiväraha) viikon kuluessa niiden saapumisesta. Jos hakemuksen käsittelyyn tarvitaan lisätietoja, hakemus käsitellään, kun lisätiedot ovat saapuneet kassalle.

Hakemuksilla on käsittelyaikatakuu. Päätös ansiopäivärahasta annetaan viimeistään 30. päivänä hakemuksen saapumisesta kassaan. Jos hakemus on puutteellinen, päätös annetaan viimeistään 14. päivänä sen jälkeen, kun kassalla on ollut käytettävissään asian ratkaisemiseksi tarvittavat tiedot.

Kuukauden vaihteessa kassaan saapuu enemmän hakemuksia ja sekä eAsiointi että käsittelytilanne voivat olla ruuhkautuneet.

Yrittäjäkassa maksaa ansiopäivärahoja jokaisena arkipäivänä. Päivärahat ovat tilillä yhden tai kahden pankkipäivän kuluttua hakemuksen käsittelystä. Arkipyhät saattavat aiheuttaa muutoksia maksuaikatauluun.