Päätös ansiopäivärahasta

Kun päivärahahakemus on käsitelty, Yrittäjäkassa lähettää postitse tai kassan eAsiointiin päätöksen ansiopäivärahasta, päivärahan maksuilmoituksen ja ansioturvan jatkohakemuksen.

Jos olet saanut työvoimapoliittiseen lausuntoon perustuvan hylkäävän päätöksen, ole yhteydessä TE-toimistoon ja toimita TE-toimiston pyytämät lisäselvitykset.

Jos työttömyyspäivärahaoikeuden edellytykset eivät täyty Yrittäjäkassassa, sinulla voi kuitenkin olla oikeus peruspäivärahaan tai työmarkkinatukeen. Nämä etuudet ovat samansuuruisia (37,21 €/päivä vuonna 2023) ja niiden hakemisesta voi tiedustella Kelasta.

Päätökseen voi hakea muutosta. Lue lisää kohdasta Muutoksenhaku.