Päivärahan hakujakso

Voit lähettää kassaan ensimmäisen päivärahahakemuksen oltuasi kaksi viikkoa työttömänä. Täytä päivärahan jatkohakemus vähintään neljän kalenteriviikon (ma–su) tai kuukauden jaksolta jälkikäteen. Päivärahahakemusta ei saa päivätä eikä lähettää etukäteen. Jatkohakemuksen tulee olla työttömyyskassassa kolmen kuukauden kuluessa siitä päivästä, josta työttömyyspäivärahaa haetaan.