Päivärahan hakujakso

Voit lähettää kassaan ensimmäisen päivärahahakemuksen oltuasi kaksi viikkoa työttömänä. Täytä päivärahan jatkohakemus vähintään neljän kalenteriviikon (ma–su) tai kuukauden jaksolta jälkikäteen. Päivärahahakemusta ei saa päivätä eikä lähettää etukäteen. Jatkohakemuksen tulee olla työttömyyskassassa kolmen kuukauden kuluessa siitä päivästä, josta työttömyyspäivärahaa haetaan.

Päivärahaoikeuden kesto

Ansiopäiväraha on veronalaista tuloa ja sitä maksetaan viideltä päivältä viikossa. Omavastuuaika on viisi arkipäivää, jos hakija on kokonaan työtön ja päiväraha maksetaan täysimääräisenä. Päivärahanhakijoilla, joiden enimmäisaika alkaa 1.1.2017 tai myöhemmin, enimmäismaksuaika on pääsääntöisesti 400 päivää, mutta hakijan iästä ja työhistoriasta riippuen se voi poikkeuksellisesti olla myös 300 tai 500 päivää. Mikäli sinulla on ennen päivärahakauden alkamista 17-vuotiaana tai myöhemmin tapahtunutta työssäoloa enintään 3 vuotta, sinulla on oikeus ansiopäivärahaan 300 päivältä. Jos täytät työssäoloehdon 58 vuotta täytettyäsi ja jos sinulla on työssäoloehdon täyttyessä työhistoriaa 5 vuotta viimeisen 20 vuoden aikana, sinulla on oikeus ansiopäivärahaan 500 päivältä. Työssäoloehdon täyttyessä sinun tulee täyttää sekä ikäedellytys että työhistoriaedellytys. Jos päivärahan maksaminen on alkanut ennen 1.1.2017, ansiopäivärahaa maksetaan edelleen enintään 500 päivää. Kun ansiopäivärahaa maksetaan 5 päivältä viikossa, 400 päivää täyttyy aikaisintaan noin 18 kuukaudessa. Päivärahaa voidaan maksaa pääsääntöisesti 65-vuotiaaksi saakka. Lomautetulle voidaan myöntää päivärahaa 68-vuotiaaksi asti. Enimmäisajan täytyttyä yrittäjänä toimineet voivat hakea Kelasta työmarkkinatukea. Jos harjoitat sivutoimista yritystoimintaa, sinulle saattaa kertyä uutta työssäoloehtoa. Lue yrittäjän työssäoloehdon kertymisestä. Palkansaajan työssäoloehtoa ei voi kerryttää Yrittäjäkassan jäsenenä (Yrittäjästä palkansaajaksi). Yrittäjäpäivärahaa saavilla ei ole lisäpäiväoikeutta kuten palkansaajilla. Palkansaajan jälkisuojapäivärahaa saavalla saattaa olla lisäpäiväoikeus. Lue tarkemmin jälkisuojapäivärahasta.

Mitä teen, kun päivärahaoikeus päättyy?

Päivärahan enimmäismaksuaika on pääsääntöisesti 400 päivää. Lue lisää kohdasta Päivärahaoikeuden kesto. Kun päivärahaoikeutesi päättyy, Yrittäjäkassa lähettää päätöksen asiasta. Toimita päätös työ- ja elinkeinotoimistoon. TE-toimisto antaa asiasta lausunnon Kelalle ja voit hakea Kelasta työmarkkinatukea. Lue lisää kuinka toimia eri tilanteissa sivulta Mitä päivärahan jälkeen? 

Mitä teen, jos aloitan palkkatyön?

Sinulla on työttömänä ollessasi mahdollisuus ottaa vastaan lyhytaikaisia tai osa-aikaisia töitä menettämättä oikeuttasi työttömyyspäivärahaan. Yli kaksi viikkoa kestävän kokoaikatyön ajalta ei makseta ansiopäivärahaa. Jos olet työttömänä vastaanottanut osa-aikatyön tai alle kaksi viikkoa kestävän kokoaikatyön ilmoita asiasta TE-toimistoon ja kassaan toimita päivärahahakemuksen liitteeksi työsopimus ilmoita hakemuksella tehdyt työtunnit Kassa saa ansioiden sovittelua varten tarvittavat tiedot tulorekisteristä. Yrittäjäkassan jäsenenä et voi kerryttää palkansaajan työssäoloehtoa. Sinun kannattaa vaihtaa palkansaajan työttömyyskassan jäseneksi, jotta työssäoloehto alkaa kertyä. Lue lisää Aloitin palkkatyön, pitääkö minun vaihtaa kassaa? Osa-aika- ja kokoaikatyön vaikutus päivärahaan Kuinka palkka vaikuttaa päivärahaan? Miten haen soviteltua päivärahaa? Mitä teen kun työttömyyteni päättyy? Liikkuvuusavustus

Miten haen ansiopäivärahaa?

Tee näin Ilmoittaudu työttömäksi viimeistään ensimmäisenä työttömyyspäivänä. (Tarkemmat ohjeet kohdassa Työ- ja elinkeinotoimistoon ilmoittautuminen) Täytä hakemus Yrittäjäkassan eAsioinnissa aikaisintaan kahden viikon kuluttua (viimeistään kolmen kuukauden kuluessa). (Tarkemmat ohjeet kohdassa Ansiopäivärahan hakeminen.) Toimita hakemuksen liitteeksi Myyntivoiton selvityslomake liitteineen ja tiedot YEL-vakuutuksesta. Kassa pyytää tarvittaessa lisäselvityksiä. Saatuasi päätöksen, hae päivärahaa vähintään kuukauden tai neljän viikon jaksoissa ja pidä työnhakusi voimassa TE-toimistossa.