Ansiopäivärahan kesto

Ansiosidonnaista päivärahaa maksetaan viideltä arkipäivältä viikossa pääsääntöisesti enintään 400 päivän ajan. Mikäli sinulla on alle 3 vuoden työhistoria, päivärahan enimmäismaksuaika on 300 päivää. Jos olet täyttänyt työssäoloehdon täytettyäsi 58 vuotta ja olet työskennellyt vähintään viisi vuotta edellisen 20 vuoden aikana, voidaan ansiopäivärahaa maksaa 500 päivää.