Palkansaajan jälkisuojapäiväraha

Palkansaajakassasta Yrittäjäkassaan siirtyvillä uusilla yrittäjillä voi olla katkeamaton päivärahaoikeus jälkisuojan perusteella, jos yritystoiminta on jatkunut enintään 18 kuukautta. Tämä tarkoittaa oikeutta saada päivärahaa yrittäjyyttä edeltäneen palkkatulon perusteella, jos yritystoiminta lopetetaan jälkisuojan aikana. Oikeus jälkisuojaan jatkuu korkeintaan siihen saakka, kunnes yrittäjän työssäoloehto Yrittäjäkassan jäsenyysaikana on täyttynyt. Lue lisää kohdasta Jälkisuojapäiväraha.