Ansiopäivärahan laskeminen

Yrittäjän ansiopäiväraha muodostuu palkansaajien päivärahan tavoin peruspäivärahan suuruisesta perusosasta (37,21 € vuonna 2024) ja ansio-osasta. 

Ansio-osan suuruus määräytyy yrittäjän työttömyysvakuutuksensa perusteeksi valitseman työtulon perusteella. Työtulo saa olla enintään yrittäjän YEL- tai MYEL-työtulon tai osaomistajan/yrittäjän perheenjäsenen TyEL-palkan suuruinen. Myös jäsenmaksun suuruus määräytyy YEL- tai MYEL-työtulon ja TyEL-palkan mukaan.

Ansiopäiväraha voi olla enintään 90 % päiväpalkasta.

Ansiopäivärahan määrittelyn taitekohta

Jos vakuutuspalkka kuukaudessa on suurempi kuin 95-kertainen perusosa (taitekohta), ansio-osa on tämän rajan ylittävän päiväpalkan osalta 20 %.

 • Perusosa on 37,21 euroa 1.1.2024 alkaen.
 • Taitekohta, jos ansiopäiväraha lasketaan vuonna 2023 ja 2024: 3 534,95 €
 • Taitekohta, jos ansiopäiväraha lasketaan vuonna 2022: 3 277,50 €
 • Taitekohta, jos ansiopäiväraha lasketaan vuonna 2021: 3 209,10 €

Voit laskea yrittäjäpäivärahasi määrän yrittäjäpäivärahan laskurilla

Esimerkkejä päivärahan laskennasta, kun työttömyys alkaa vuonna 2024

Esimerkki 1

Vakuutustaso tai YEL-/MYEL-/TyEL-vakuutuksen vuosityötulo 26 000 €

Henkilö jää työttömäksi 1.4.2024. Ansiopäiväraha määritellään 15 kk:n ajalta 01.1.2023–31.3.2024

12 kk

1.1.2023–31.12.2023

26 000 €

26 000 €/ 12 kk x 12 kk = 26 000 €

3 kk

1.1.2024–31.3.2024

26 000 €

26 000 €/ 12 kk x 3 kk = 6 500 €

 • Päivärahan perusteena olevat 15 kuukauden tulot yhteensä 32 500 €
 • Päivärahan perusteena oleva kuukausitulo 32 500 € / 15 kk = 2 166,67 €
 • Muutettaessa kuukautta kohden laskettua työtuloa päiväansioksi katsotaan kuukauteen sisältyvän 21,5 päivää.
 • Päiväpalkka 2 166,67 € / 21,5 pv = 100,78 €
 • Ansiopäiväraha muodostuu perusosasta ja ansio-osasta. Ansio-osan määrä on 45 % päiväpalkan ja perusosan erotuksesta. Perusosa on 37,21 euroa 1.1.2024 alkaen.
 • Ansiopäiväraha 37,21 € + 0,45 x (100,78 € – 37,21 €) = 65,82 €

Esimerkki 2, 20 prosentin sääntö

Vakuutustaso tai YEL-/MYEL-/TyEL-vakuutuksen vuosityötulo

1.10.2022–31.12.2022

30 000 €

1.1.2023–31.12.2023

45 000 €

Henkilö jää työttömäksi 1.1.2024. Ansiopäiväraha määritellään 15 kk:n ajalta 1.10.2022–31.12.2023

3 kk

1.10–31.12.2021

30 000 €

30 000 €/ 12 kk x 3 kk = 7500 €

12 kk

1.1.2022–31.12.2022

45 000 €

36 000 €/ 12 kk x 12 kk = 36 000 €

 • 15 kuukauden ajalla vakuutustason korotuksesta voidaan huomioida vain 20 prosentin korotus
 • Päivärahan perusteena olevat 15 kuukauden tulot yhteensä 43 500 €
 • Päivärahan perusteena oleva kuukausitulo 43 500 € / 15 kk = 2 900 €
 • Muutettaessa kuukautta kohden laskettua työtuloa päiväansioksi katsotaan kuukauteen sisältyvän 21,5 päivää. 
 • Päiväpalkka 2 900 € / 21,5 pv=134,88 €
 • Ansiopäiväraha muodostuu perusosasta ja ansio-osasta. Ansio-osa on 45 prosenttia päiväpalkan ja perusosan erotuksesta.  Perusosa on 37,21 euroa 1.1.2024 alkaen.
 • Ansiopäiväraha 37,21 € + 0,45 x (134,88 € – 37,21 €) = 81,16 €

Esimerkki 3, Eläkevakuutuksen taso eri kuin kassan vakuutustaso

Vakuutustaso

 

 

 

  1.1.2023–31.3.2024

30 000 €

 

YEL-/MYEL-/TyEL-vakuutuksen vuosityötulo

 

1.1.2024–31.3.2024

30 000 €

 

 

1.1.2023–31.12.2023

 

35 000 €

 

Henkilö jää työttömäksi 1.4.2024. Ansiopäiväraha määritellään 15 kk:n ajalta 1.1.2023–31.3.2024

3 kk

1.1.2024–31.3.2024

30 000 €

30 000 € / 12 kk x 3 kk = 7 500 €

12 kk

 1.1.2023–31.12.2023

30 000 €

 30 000 € / 12 kk x 12 kk = 30 000

 • Päiväraha määritellään kassaan valitun vakuutustason perusteella koska se on matalampi kuin eläkevakuutuksen vuosityötulo.
 • Päivärahan perusteena olevat 15 kuukauden tulot yhteensä 37 500 €
 • Päivärahan perusteena oleva kuukausitulo 37 500 € / 15 kk = 2 500 €
 • Muutettaessa kuukautta kohden laskettua työtuloa päiväansioksi katsotaan kuukauteen sisältyvän 21,5 päivää.
 • Päiväpalkka 2 500 € / 21,5 pv = 116,28 €
 • Ansiopäiväraha muodostuu perusosasta ja ansio-osasta. Ansio-osa on 45 prosenttia päiväpalkan ja perusosan erotuksesta. Perusosa on 37,21 euroa 1.1.2024 alkaen.
 • Ansiopäiväraha 37,21 € + 0,45 x (116,28 € – 37,21 €) = 72,79 €

Voit saada ansiopäivärahan korotettuna, jos osallistut työllistymistä edistävään palveluun.