Korotettu ansio-osa ja kulukorvaus

Voit saada ansiopäivärahan korotettuna, jos osallistut työllistymistä edistävään palveluun. Korotettua ansio-osaa maksetaan palvelun ajalta enintään 200 päivältä. Korotetun ansio-osan maksaminen edellyttää, että palvelusta on sovittu TE-toimistossa ja se kuuluu työllistymissuunnitelmaan.

Korotettu ansio-osa on 55 % päiväpalkan ja perusosan erotuksesta. Jos kuukausipalkka ylittää taitekohdan (3 534,95 € vuonna 2024), ansio-osa on ylimenevältä osalta 25 %. Arvioi korotetun ansio-osan vaikutus päivärahaasi päivärahalaskurin avulla. 

Korotettua ansio-osaa maksettaessa ansiopäiväraha lapsikorotuksineen voi olla enintään päivärahan perusteena olevan palkan suuruinen. Ansiopäiväraha on tällöinkin kuitenkin vähintään lapsikorotuksilla ja korotusosalla (5,29 euroa vuonna 2024) korotetun peruspäivärahan suuruinen.