Förhöjd förtjänstdel och kostnadsersättning

Om man har avtalat med TE-byrån om deltagande i sysselsättningsfrämjande service i sysselsättningsplanen eller ersättande plan, betalas förhöjd förtjänstdel högst 200 dagar. Personer som deltar i sysselsättningsfrämjande service får samma arbetslöshetsförmån som de skulle ha rätt till som arbetslösa. Har man avtalat om deltagande i sysselsättningsplanen eller ersättande plan, betalas förhöjd förtjänstdel (förutom i vissa undantagsfall). Kostnadsersättning betalas enligt huvudregeln för dagarna man deltar i servicen.

Den förhöjda förtjänstdelen utgör 55 procent av skillnaden mellan dagslönen och grunddelen. Om din årsarbetsinkomst överskrider vändpunkten (95-faldig grunddel, 3 277,50  € år 2022) är den förhöjda förtjänstdelen 25 % av delen som överstiger det här beloppet. Du kan använda vår räknare för att beräkna beloppet för din förhöjda dagpenning. 

När förhöjd förtjänstdel betalas, kan dagpenning inklusive barntillägg högst motsvara dagslönen som ligger till grund för dagpenningen. Inkomstdagpenning ska minst motsvara grunddagpenningen plus barntillägg och förhöjningsdel (4,91 € år 2022).