Etuus päätoimiselle yrittäjälle työllistymistä edistävän palvelun ajalta

Työ- ja elinkeinotoimiston osoittamaan työvoimakoulutukseen osallistuvalle työnhakijalle voidaan maksaa työttömyysetuutta, vaikka hänet katsotaan päätoimiseksi yrittäjäksi tai vaikka hän ei ole työtön tai lomautettu. Työttömyysetuus maksetaan peruspäivärahan suuruisena ilman ansio-osaa.

Työ- ja elinkeinotoimisto toimittaa työttömyyskassalle lausunnon, jossa kerrotaan mihin työvoimakoulutukseen työnhakija osallistuu. Kassa maksaa hakijalle työttömyysetuutta työ- ja elinkeinotoimiston lausunnon perusteella.