Laskurit

Näillä laskureilla voit laskea yrittäjäpäivärahan, palkansaajan jälkisuojapäivärahan ja jäsenmaksun suuruuden.

Valitse päivärahan laji ja lasten lukumäärä valikoista. Syötä valitsemasi vakuutustaso (€/vuosi tai €/kuukausi) esim. 14 803. Syötä tarvittaessa muut palkkaetuudet, joita saat päivärahakaudella. Syötä ennakonpidätysprosentti muodossa xx,xx. Esim. 26,50. Kun olet täyttänyt tarvittavat kentät, paina LASKE-painiketta.

Perustiedot
€ / v
%
Laskennallinen kk-palkka
0,00 € / kk
Päivärahaa vähentävät ansiot/etuudet
€ / kk
Vähennys 0,00 € / pv
€ / kk
Vähennys 0,00 € / pv

Lasketut arvot

Päiväraha / pv
0,00 € / pv
Päiväraha / kk
0,00 € / kk
Ennakonpidätys
0,00 € / kk
Maksetaan
0,00 € / kk

Kassan jäsenen tulee liittymisen yhteydessä itse valita työttömyysturvansa taso. Se saa olla enintään eläkevakuutuksen vahvistetun työtulon suuruinen ja sen pitää olla vuonna 2024 vähintään 14 803 €/vuosi (v.2023 14 088 €)

Yrittäjäkassan vuosimaksun suuruus v. 2024 on 2,1 % työttömyysvakuutuksen perusteeksi valitun työtulon 9 600 euroa ylittävästä osasta.

Vuosityötulolla tarkoitetaan vuoden 2024 YEL-, MYEL-vuosityötuloa tai yrityksen osaomistajan ja yrittäjän perheenjäsenen TyEL-vuosipalkkaa.

Vuodesta 2015 alkaen eri vakuutuslajien vuosityötulot on voitu yhdistää, siten että voit vakuuttaa itsesi Yrittäjäkassassa korkeintaan yritystoimintasi vuoksi maksamiesi eri eläkevakuutustesi (YEL,MYEL, TyEL) yhteenlasketusta vuosityötulosta.

Huomioithan kuitenkin, että Yrittäjäkassassa ei voi huomioida ns. vieraan palveluksessa tienattuja TyEL- vakuutuksen alaisia palkkoja, vaan ainoastaan yrittäjäasemassa tienattu TyEL-ansio voidaan laskea yhteen muun eläkevakuutuslajin vuosityötulon kanssa.

€ / v

Jäsenmaksun suuruus
€ / v
Halutessasi voit maksaa jäsenmaksun 12 erässä, jolloin erän suuruus on

Valitse päivärahan laji ja lasten lukumäärä valikoista. Syötä valitsemasi vakuutustaso (€/vuosi tai €/kuukausi) esim. 14 803. Syötä tarvittaessa muut palkkaetuudet, joita saat päivärahakaudella. Syötä ennakonpidätysprosentti muodossa xx,xx. Esim. 26,50. Kun olet täyttänyt tarvittavat kentät, paina LASKE-painiketta.

Perustiedot
€ / v
%
Laskennallinen kk-palkka
0,00 € / kk
Päivärahaa vähentävät ansiot/etuudet
€ / kk
Vähennys 0,00 € / pv
€ / kk
Vähennys 0,00 € / pv

Lasketut arvot

Päiväraha / pv
0,00 € / pv
Päiväraha / kk
0,00 € / kk
Ennakonpidätys
0,00 € / kk
Maksetaan
0,00 € / kk
Jäsenmaksun suuruus
€ / v
Halutessasi voit maksaa jäsenmaksun 12 erässä, jolloin erän suuruus on

Voit laskea jälkisuojapäivärahasi työttömyyskassojen yhteisjärjestön (TYJ) laskurilla.