Mitä teen, jos aloitan palkkatyön?

Sinulla on työttömänä ollessasi mahdollisuus ottaa vastaan lyhytaikaisia tai osa-aikaisia töitä menettämättä oikeuttasi työttömyyspäivärahaan. Yli kaksi viikkoa kestävän kokoaikatyön ajalta ei makseta ansiopäivärahaa.

Jos olet työttömänä vastaanottanut osa-aikatyön tai alle kaksi viikkoa kestävän kokoaikatyön

  • ilmoita asiasta TE-toimistoon ja kassaan
  • toimita päivärahahakemuksen liitteeksi työsopimus
  • ilmoita hakemuksella tehdyt työtunnit

Kassa saa ansioiden sovittelua varten tarvittavat tiedot tulorekisteristä.

Yrittäjäkassan jäsenenä et voi kerryttää palkansaajan työssäoloehtoa. Sinun kannattaa vaihtaa palkansaajan työttömyyskassan jäseneksi, jotta työssäoloehto alkaa kertyä.

Lue lisää