Liikkuvuusavustuksen edellytykset

Jos aloitat palkkatyön tai työhön liittyvän koulutuksen kaukana asuinpaikkakunnaltasi, voit ehtojen täyttyessä hakea liikkuvuusavustusta. Avustus korvaa työn vastaanottamisesta aiheutuvia työmatka- ja muuttokuluja. Liikkuvuusavustusta voidaan maksaa myös työhön liittyvän koulutuksen perusteella.

Liikkuvuusavustusta voidaan maksaa, jos otat vastaan vähintään 2 kuukautta kestävän työsuhteisen työn tai osa-aikatyön. Päivittäisen työmatkan tulee kokoaikatyössä kestää yli kolme tuntia ja osa-aikatyössä yli kaksi tuntia. Avustuksen saa vain toteutuneilta eli tehdyiltä työpäiviltä.

Osa-aikatyöksi katsotaan työ, jossa työaika on enintään 80 prosenttia alan enimmäistyöajasta. Jos esimerkiksi enimmäistyöaika on 37,5 tuntia viikossa, työ on vielä osa-aikainen 30 viikkotunnin työajalla. Liikkuvuusavusta voi myös saada työhön liittyvään koulutukseen, jos koulutus liittyy vähintään kaksi kuukautta kestävään työhön. Koulutuksen täytyy olla työnantajan järjestämä tai työnantajan muualta hankkima koulutus.

Liikkuvuusavustuksen maksaminen edellyttää, että

  • sinulla on oikeus työttömyyspäivärahaan juuri ennen työn tai työhön liittyvän koulutuksen aloittamista
  • työmatkasi tai työhön liittyvä koulutusmatkasi on kokoaikatyössä yli kolme tuntia päivässä tai osa-aikatyössä yli kaksi tuntia päivässä
  • työsuhde kestää vähintään kaksi kuukautta

Työmatka-ajaksi ja koulutusmatka-ajaksi lasketaan asuinpaikasta työpaikalle kuluva aika yleisiä liikenneväyliä pitkin. Matka-ajassa huomioidaan mahdolliset kulkuvälineiden vaihdot odotusaikoineen. Matka-aika lasketaan nopeimman käytettävissä olevan kulkuvälineen mukaan. Jos sinulla on käytössäsi auto, työmatkan pituus tarkastellaan automatkan kilometrimäärästä.

Voit myös muuttaa lähemmäs työpaikkaa ja saada liikkuvuusavusta, jos työmatkan pituutta koskevat edellytykset täyttyvät muuttoa edeltäneestä tosiasiallisesta asuinpaikasta laskettuna.

Liikkuvuusavustusta maksetaan työsuhteen tai koulutuksen alkamisesta lukien seuraavasti:

  • Työn kesto vähintään 2 kk -> Avustus 30 päivän ajalta
  • Työn kesto vähintään 3 kk -> Avustus 45 päivän ajalta
  • Työn kesto vähintään 4 kk -> Avustus 60 päivän ajalta

Lue lisää