Förutsättningar för rörlighetsunderstöd

Rörlighetsunderstödet ersätter kostnader för arbetsresor och flyttning som uppstår på grund av att man tar emot arbetsanställning. Rörlighetsunderstöd kan också betalas på grund av utbildning som står i samband med anställningen.

Du kan få rörlighetsunderstöd om du tar emot arbete i ett anställningsförhållande eller ett deltidsarbete som fortgår minst 2 månader, och din dagliga arbetsresa är över 3 timmar (2 timmar vid deltidsarbete). Bidrag betalas bara för faktiska arbetsdagar.

Temporär ändring 2021:

  • Rörlighetsunderstöd kan betalas vid heltidsarbete om den dagliga arbetsresan tur och retur överstiger två timmar. Gäller anställningsförhållanden som börjar 12.6.2020-30.11.2021.

Arbete betraktas som deltidsarbete om arbetstiden är högst 80 % av maximiarbetstiden inom branschen. Är maximiarbetstiden 37,5 timmar per vecka, betraktas arbetet som deltidsarbete, ifall arbetstiden är 30 veckotimmar. Man kan också få rörlighetsunderstöd för utbildning som står i samband med arbetet, ifall utbildningen avser ett arbete som fortgår minst två månader. Sådan utbildning ska vara ordnad av arbetsgivaren eller arbetsgivaren kan alternativt ha köpt utbildningen av en utomstående part.

Rörlighetsunderstöd kan betalas under förutsättning att

  • man är berättigad till arbetslöshetsförmån precis innan arbetet eller den arbetsrelaterade utbildningen börjar
  • arbetsresan eller resan till den arbetsrelaterade utbildningen är över tre timmar per dag vid heldagsarbete och över två timmar per dag vid deltidsarbete
  • arbetsförhållandet fortgår minst två månader

Som arbetsresa eller resa till ort där utbildningen ordnas beräknas restid från hemorten till arbetsplatsen när man använder allmänna trafikleder. Eventuell omstigning från ett färdmedel till ett annat inklusive väntetider beaktas i restiden. Restiden beräknas utgående från snabbaste tillgängliga färdmedel. Har du tillgång till bil beräknas arbetsresans längd utgående från bilresans kilometerantal.

Du kan också flytta närmare arbetsplatsen och få rörlighetsunderstöd, ifall förutsättningarna med avseende på arbetsresans längd uppfylls utgående från din faktiska bostadsort före flyttningen.

Rörlighetsunderstöd betalas från och med arbetsförhållandets eller utbildningens början enligt följande:

  • Arbetet fortgår minst 2 månader –> Understöd betalas för 30 dagar
  • Arbetet fortgår minst 3 månader –> Understöd betalas för 45 dagar
  • Arbetet fortgår minst 4 månader –> Understöd betalas för 60 dagar

Läs mera